Kalite Kontrol Sistemleri

Kalite Kontrol Sistemleri Kalite Yönetim Sistemi bulunan veya herhangi bir sistem olmayan tüm kuruluşlarda  uygulanır. Kalite Kontrol Sistemleri ürün veya hizmetlere dair çıktıların kalitesini arttırmak ve son kullanıcılara yani müşterilerine hatasız ürün ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Ayrıca kalite kontrol sonucunda ayıklanan hatalı ürün veya hizmetler incelenerek düzeltici faaliyetler uygulanır. Düzeltici faaliyetler, ürün veya hizmetler üzerinde oluşan hataların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla uygulanır.

Kalite Kontrol Sistemleri;

  • Ürün veya hizmetler üzerinde oluşan hataları ortadan kaldırabilir.

 

  • Ürün, hizmet kalitesini arttırabilir.

 

  • Çalışanlar üzerinde farkındalığın oluşmasını sağlar.

 

  • Üretimin mükemmelleşmesine imkan verir.

 

  • Kalitesizlik maliyetlerini ortadan kaldırır. Hatalı ürünlerin sonraki oluşumları engellenir.

Kuruluşlarda Kalite Kontrol Sistemleri farklı metodlarla uygulanır. Organizasyonel olarak Kalite Kontrol birimleri Kalite Güvence veya direk üretim departmanları altında konumlandırılabilir. Bu uygulama sektörel veya kuruluşun yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bazı firmalarda Kalite Kontrol faaliyetleri hem üretim hem kalite departmanları tarafından uygulanabilmektedir. Üretim departmanı tüm çıktıları kontrol ederken Kalite Güvence departmanı rastsal kontroller ile hem ürünün hem kalite kontrol departmanının çıktılarını kontrol edebilir.

Kalite Kontrol Sistemleri çok genel anlamda çıktıların beklentileri karşılama oranını arttırmak ve çıktıları izlemek amacıyla uygulanmaktadır. Kalite kontrolleri çalışanların ürün veya hizmetler üzerindeki duyarlılığını arttırmaktadır. Kayıpların azaltılması ve karlılığın artması netice olarak hem kuruluşa dolaylı olarak çalışanlara yansımaktadır. Sistemleri etkin ve doğru uygulayan kuruluşlar yönetimin faaliyetleri sahiplenmesi ve çalışanların katılımı ile verimliliklerini arttırmaktadırlar.

Kalite Kontrol Sistemleri;

  • Gönüllü raporlama
  • Öneri sistemleri
  • Kalite iyileştirme takımları, 5S, Kaizen, Makigami uygulamaları
  • Kalite güvence faaliyetleri, önleyici faaliyetler, izleme, denetim sonuçlarına adaklanarak iyileştirme planlaması, yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarının çıktıları

gibi faaliyetler ile desteklenerek verimliliğin artması sağlanır. Bu tür faliyetler çalışmalara en geniş açıdan bakılmasına olanak verir, sistemler bütün olarak değerlendirilir.

Kalite Kontrol Sistemleri Kalite Güvence faaliyetlerine hizmet edecek biçimde tasarlandığında etkinliğinin arttığı birçok kuruluş tarafından görülmektedir. Kalite Kontrol Sistemleri faaliyetleri kalite güvence tarafından izlenir ve sonuçların iyileştirilmesi amacıyla yeni hedeflener belirlenebilir.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir