Enerji Sektörünün Geleceği

 

Enerji Sektörünün Geleceği
Enerji Sektörünün Geleceği

 

Enerji Sektörünün Geleceği

Yakın gelecekte birincil enerji kaynaklarının tükenmesi veya giderek artan enerji gereksiniminin karşılanamaması, bilinen mevcut kaynaklar yanında; yeni, temiz ve tükenmez

(yenilenebilir) enerji kaynaklanan da yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Ancak tüm bunların istenilen boyutlarda gerçekleştirilmesi, bu alanlara hızla ekonomik ve teknolojik yatırımların yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Enerji alanında gelecekte yaşanacak en önemli değişim sürdürülebilir kaynaklara dönüşüm, verimliliğin arttırılması, çevre zararının en aza indirilmesi olarak öngörülmektedir. Bu bağlamda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere rehberlik edecektir. Standartların son versiyonlarında uygulanan temel değişiklikler dikkate alındığında (Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi) öngörülerinin örtüştüğü görülmektedir.

Sürdürülebilir kaynaklara dönüş olarak akıllı şehirlerin kurularak şehirlerde kullanılan enerjinin maliyeti düşük ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi uygulamalarına geçiş yavaş yavaş başlamıştır. Sanayide ise benzer çalışmalar yürütülmektedir. Kuruluşlar ve otoriteler bu kapsamda maliyet, sürdürülebilirlik, çevre faktörlerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Özellikle dünya üretiminin merkezi olan Çin enerji geliştirmelerinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda gereken iyileştirmeler yapılmadığı durumda Çin çok yakında ihtiyacı olan çevreye duyarlı ve ekonomik enerjiyi sağlayamaz konuma gelecektir. Bu nedenle Çin hem sürdürülebilir hem de erişimi kolay enerji kaynaklarına yönelmiştir.

Avrupa ve Amerika’daki duruma baktığımızda paralel gelişmeler yürütüldüğünü görürüz. Özellikle kuzey Avrupa enerji ihtiyacının %70inden fazlasını sürdürülebilir yöntemlerden karşılamaktadır. Kanada ve Amerika ise enerji maliyetlerini ve sürdürülebilirliği sağlamak adına bilimsel ve Operasyonel tüm kaynakları seferber etmiş durumdadır. Son zamanlarda petrol stok ve fiyatlarında yaşanan gelişmeler Amerika’nın bu konudaki uzun vadeli plan ve hedeflerini göstermektedir.

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir