Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Günümüzde kalite kontrol hemen hemen tüm kuruluşlarda uygulanmaktadır. Kalite Kontrol Sistemleri kapsam olarak genişletilerek Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence, Toplam Kalite Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemi gibi birçok sistemin geliştirilmesine temel olmuştur. Kalite Kontrol bir kuruluşun üretim yada hizmet sağlama noktalarındaki sinir uçlarının kontrol edilmesi yoluyla iyileştirilmesini amaçlamaktadır. En etkin iyileştirmeler Kalite Kontrol çalışmaları sonucunda yapılabilmektedir. Şirketlere süreçlerini yeniden tasarlama faaliyetlerine başlamadan önce operasyonların en alt katmanlarında iyileştirme çalışmalarını yürütmelerini tavsiye ederiz. Business Process Reengineering BPR veya Business Process Management BPM gibi organizasyonel ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarından önce süreçler üzerindeki risklerin belirlenebilmesi ve yapılacak ideal değişikliklerin etkilerini önceden değerlendirebilmek amacıyla süreç sahipleri ve Kalite Kontrol ekipleri süreçleri izlemelidirler. Kalite Kontrol çalışmalarının analiz edilerek sonuçların değerlendirilmesi sonucunda 1. ve 2. Seviye süreçlerde değişiklikler yapılabilir. Süreçlerin kendilerinden farklı 1. seviye süreçleri olumsuz olarak etkilemeleri durumlarında BPR, Business Process Reengineering çalışmaları yapılabilir.

Neden Kalite Kontrol?

–       Kuruluşlar müşteri şartlarının yerine getirilip getirilmediğini izlerler,

–       Kalite Yönetim sisteminin performansının ölçümlenmesi ihtiyacı,

Kuruluşlar Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için uygun metodlar belirleyerek sistem performansını izlerler. Metodlar süreçlerin hedeflere ulaşma oranını gösterirler.

Ürünler karakteristikleri üzerinden izlenir ve ölçülür. Kalite Kontrol faaliyetleri proseslerin belirli aşamalarında planlanır ve plan eşliğinde gerçekleştirilir. Kalite Kontrol planları kabul kriterleri ve uygunluğun kanıtını dair kayıtları hedeflerler. Planların çıktıları  kabul kriterleri ve uygunluğun kanıtını içerirler.

Kalite Kontrol çalışmaları ürün karakteristiklerini, hammaddelerde olması gereken özellikleri, ürün/hizmet kullanım şartları, ürün servis sorumlulukları, ürüne uygulanabilir yasal gereklilikler, ürün raf ömrü, ürün kullanım özellikleri, ürün emniyet şartları gibi spesifik özellikleri sorgulayabilir.   

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir