ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri

ISO 9001:2015 Revizyonunda ISO 9001:2008 Standardının çok ötesinde değişiklikler yapılmıştır. Standardı iyi anlamak ve yorumlamak için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Taslak Metni Ek A yayınlanmıştır. Standardın eski yapısı toplam 8 adet temel prensibi esas almaktaydı. 2015 Revizyonunda temel prensipler 7’ye düşürüldü.

 

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri

 

  1. Müşteri Ve İlgili Taraflara Odaklanma

 

Kurumsal performansların yükseltilmesi ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyonların müşteri ve ilgili taraflara odaklanması gerekir. Klasik mantık şirket yönetimleri sadece kar odaklıyken günümüz yani çağdaş yönetim sistemleri müşteri, tedarikçi, çalışan gibi girdileri ön plana taşımıştır. Bu gerekliliğin karşılanabilmesi için kuruluşların bu tarafların görüş ve beklentilerini dikkate alarak süreç ve planların bu doğrultuda geliştirilmesi gerekir.

 

  1. Organizasyon İçin Liderlik Sağlamak

 

Kuruluşların diledikleri hedeflere ulaşabilmeleri için tüm kuruluşun tek bir amaca yönelerek faaliyetlerini yürütmesi gerekir. Tüm kuruluşun ortak amaç doğrultusunda çalışabilmesi için çalışanların etkin liderlik politikaları ile bu doğrultuda yönlendirilmesi, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekir. Ortak amaçlar doğrultusunda çalışan kuruluşlar hedef ve stratejilerine çok daha hızlı ulaşabilirler.

 

  1. Çalışanların Desteklenmesi ve Kanalize Edilmesi

 

Kurumsal performansların sürdürülebilir olarak geliştirilmesi için çalışanların desteklenmesi gerekir. Çalışanların desteklenmesi yetkinlik, eğitim, yetenek gibi olguların arttırılmasını kapsar. Böylece çalışanlar kurum için fayda yaratır ve bu fayda müşteri memnuniyeti ve karlılığı otomatik olarak arttırır.

 

  1. Süreç Yaklaşımının Benimsenmesi

 

Süreç yaklaşımı bir yönetim sistemidir. Bu yaklaşımın benimsenmesi ile kuruluş süreçleri, bu süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimleri, uyum, girdiler, çıktılar etkin olarak yönetilebilir. Süreç ve süreç etkileşimleri bütün bir kalite sistemi gibi yönetilir.

 

  1. Gelişimin Desteklenmesi

 

Kuruluşların sürdürülebilir başarı için her anlamdaki gelişimleri desteklemeleri şarttır. Bunu için kuruluşların odak noktası gelişim olmalıdır.

 

  1. Kanıtlara Dayalı Karar Verme

 

Sürdürülebilir başarı için kuruluşlar mutlaka verilere yani kanıtlara dayalı karar veren bir yönetim sistemi oluşturmalıdırlar. Karar verme aşamaları aksaklıklar, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, kök sebep ilişkileri, potansiyel aksaklıklar gibi durumlardır.

 

  1. Kurumsal İlişkilerin Yönetilmesi

 

Sürdürülebilir ve gelişen bir başarı trendi için kuruluşların kurumsal ilişkilerini etkin yönetmeleri gerekir. Kurumsal ilişkiler tedarikçiler, ortaklar ve diğer ilgili tarafları kapsar. Kurumsal ilişkiler çok dikkatli yönetilmelidir çünkü ilgili taraflar, tedarikçiler ve ortaklar kurumsal performansı etkileyebilir hatta zayıflatabilir.

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir