ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı

 

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı
ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı

 

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin işletmelerin işlerini kolaylaştırmadaki etkisi yadsınamaz. Standardın  2015 versiyonu 2008 versiyonu ile karşılaştırıldığında önemli değişiklikler söz konusudur. Yeni revizyonun 4.1 maddesi bu anlamda önemli bir bölümdür. Bu nedenle bu maddeyi sizlere detaylı olarak aktarmak isteriz.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı

Bu alt madde organizasyonun ve organizasyon bağlamının anlaşılmasını gerektirmektedir. 4.1 maddesinin karşılanabilmesi için organizasyonların amaçları ve stratejik yönleri kapsamında dış ve iç hususları tanımlamaları gerekecektir. Iso 9000 standardı organizasyonlardan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanların desteklenmesi ve gerekli bütünsel sistemin kurulmasını bekler. Bu görev liderlerin asli sorumluluğudur. Standardın 2008 versiyonu amacı sadece politika ile karşılaştırma yaparak sorgulamaktaydı. 2015 revizyonu ise bağlamı bütünsel değerlendirmektedir. Standardın 4.1 maddesi istenen hedefleri etkileyebilecek her konunun tanımlanmasını beklemektedir. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki şekli inceleyebilirsiniz.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı

Amaç;

Amacın tespit edilmesi;

Amaç maddesi genelde yönetim tarından beklenen bir konudur. Misyon metni genellikle organizasyonun plan, hedef ve amaçlarını tanımlamaktadır. Amaç daha çok müşteri talep ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanır. Bu durum müşterinin aslında hissedarlar, çalışanlar ve yönetimden daha önemli olduğunu göstermektedir. Müşteri olmadan hiçbir iş varlığını sürdüremez. ISO 9001-2015 müşterilerle çok ilişkilidir. ISO 9001-2015 müşterileri ilgili taraflar başlığı altında ele alır.

Misyon

Misyon sözcüğü bir organizasyonun varlık nedeni olarak tanımlanır. Misyon amaç olduğuna göre bu durumda organizasyon bağlamının tanımlanması için misyon girdi teşkil edebilir.

Organizasyon bağlamının tanımlanması

Organizasyon bağlamı ISO 9001 de organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesini etkileyebilecek iç ve dış unsurların kombinasyonudur denmektedir.

İç faktörler;

Değerler, kültür, kurumsal hafıza, kaynaklar, altyapı, organizasyonun performansı, Organizasyonel yapı, ürün ve hizmetler, ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentiler gibi konulardır.

Dış Faktörler;

Hukuki konular, teknoloji, rekabet, Pazar durumu, kültür, sosyal, coğrafya ve ekonomik çevredir.

 

Organizasyonun amacı vizyon, misyon, politika ve hedefler içerisinde görülebilir. Organizasyonun amacı vizyon, misyon, politika ve hedefler organizasyonun stratejik yönü ve kalite yönetim sistemi ile tutarlı olmalıdır.

İlgili Taraflar;

Servis sağlayıcılar, ortaklar, müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar, toplum ilgili tarafları oluşturur.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Organizasyon Bağlamı

Kalite Yönetim Sistemi 2015 revizyonu aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemi çıktılarının tanımlanmasını da istemektedir. Bununla birlikte risk ve fırsatların da tanımlanması ve yönetilmesi gerekecektir.

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir