ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Maddeler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Maddeler
ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Maddeler

 

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Maddeler

Bildiğiniz gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 eylül ayında revize edilecektir. Bu nedenle organizasyonların yeni revizyonlara uyum sağlayabilmeleri için ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemini iyi incelemeleri ve tüm süreçlerini ve doküman yapılarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ISO 9001-2015 Çevre Yönetim Sistemi maddelerini sizler için orijinal taslak versiyonundan çevirerek istifadenize sunmak istedik.

 

ISO 9001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Maddeler

 

  1. Organizasyon bağlamı
4.1 Organizasyon ve organizasyon bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin amacının belirlenmesi
4.4 Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması
  1. Liderlik
5.1 Kalite ve müşterilere odaklanarak liderliğin oluşturulması
5.2 Kalite Yönetim Sistemi politikasının oluşturularak liderliğin sağlanması
5.3 Kalite Yönetim Sistemi sorumluluk ve rollerinin belirlenerek liderliğin sağlanması
  1. Planlama
6.1 Kalite Yönetim Sistemini etkileyen risk ve fırsatlara yönelik aksiyonların belirlenmesi
6.2 Hedeflerin erişilebilmesi ve sonuçların değerlendirilebilmesi için planların oluşturulması
6.3 Kalite Yönetim Sistemini etkileyen değişikliklerin kontrol edilmesi
  1. Destek
7.1 Gerekli kaynakların sağlanarak Kalite Yönetim Sisteminin desteklenmesi
7.2 Çalışanların yetkinliklerinin garanti altına alınarak Kalite Yönetim Sisteminin desteklenmesi
7.3 Çalışanların katılımının sağlanması yoluyla Kalite Yönetim Sisteminin desteklenmesi
7.4 İletişimin kontrol edilmesiyle Kalite Yönetim Sisteminin desteklenmesi
7.5 Dokümante edilmiş bilginin yönetilmesiyle Kalite Yönetim Sisteminin desteklenmesi
  1. Operasyonlar
8.1 Operasyonel proseslerin oluşturulması, uygulanması ve kontrol edilmesi
8.2 Ürün ve hizmet gerekliliklerinin nasıl yönetileceğinin açıklanması
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi için proseslerin oluşturulması
8.4 Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi
8.5 Ürün ve hizmetlerin gözden geçirilmesi aktivitelerinin kontrolü ve yönetimi
8.6 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılmasının kontrolü için gerekli işlemlerin uygulanması
8.7 Uygun olmayan süreç çıktılarının, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
  1. Değerlendirme
9.1 Kalite Yönetim Sistemi performansının izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
9.2 Uygunluğun ve performansın denetlenmesi
9.3 Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin gözden geçirilmesi
10. İyileştirme
 
10.1 Gelişim fırsatlarının tanımlanması ve uygulanması
10.2 Uygunsuzlukların kontrol edilmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
10.3 Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin desteklenmesi

 

Detaylı bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir