İSO 9001-2015 Revizyonu Önemli Maddeler

İSO 9001-2015 Revizyonu Önemli Maddeler

İSO 9001-2015 Revizyonu Önemli Maddeler

İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı yeni revizyonu 2015 yılı ortalarında yayınlanarak yaklaşık Bir milyon kuruluş için kullanılması zorunlu doküman haline gelecektir. İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı yeni revizyonu kullanıcılara birçok değişiklik getirmektedir. Standart yapısı itibariyle çok önemli bir değişikliğe uğrayacaktır. Standart 8 temel bölümden 10 bölüme çıkarılmıştır.

İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı yeni revizyonu önemli maddeleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

İSO 9001-2015 Revizyonu Önemli Maddeler

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Bu madde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi için yazılmıştır.

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 5.1.2 Müşteri Odaklılık

Yukarıdaki maddelere ait gerekliliklerin karşılanması için organizasyonların aşağıdaki durumları belirlemeleri ve yönetmeleri gerekecektir.

  1. İç Şartlar (Örneğin Mühendislik, Üretim vs.)
  2. Dış Şartlar (ülke şartları ve yasal şartlar)
  3. Dış (Müşteriler)

 

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 6 Kalite Hedefleri

Kalite Hedefleri yasal ve mevzuat şatlarına uygunluğu taahüt etmeli ve bununla birlikte ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini garanti altına almalıdır. Kalite hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin planlanmasının bir parçasıdır. Sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için gerçekleştirilen hedeflerin süreli revize edilmesi gerekir.

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 9 Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kalite hedeflerinin gerçekleştirilme performansı ve revizyon ihtiyacı Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirilmelidir. Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin üst seviye toplantılarda değerlendirilmesi İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği için çok önemlidir.

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 6 Planlama

Planlama olmadan kalite hedeflerinin hiçbir anlamı yoktur. Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan zaman, kaynak gibi değişkenler planlanmalı ve izlenmelidir. Planların oluşturulmasında riskler mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu nedenle risk yönetimi araçlarının kullanılması tavsiye edilmektedir. Planlar oluşturulduktan sonra gözden geçirilmeli ve uygunlukları değerlendirilmelidir. Bazen planlar kalite hedeflerine uygun olmayabilir. Planlar kalite hedefleri ile uygun olmadığında üst yönetim bu konuda aksiyon almalıdır.

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 10 Sürekli İyileştirme

Bildiğiniz gibi İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı önleyici faaliyetleri düzeltici faaliyetler ile birleştirmiştir. Önleyici faaliyetler etkin olarak yönetilemediğinden düzeltici faaliyetler ile birlikte değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Yeni revizyon kalite yönetim sisteminin planlanmasını en etkin önleyici faaliyet olduğunu ima etmektedir.

 

  • İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 9 Performans Değerlendirme

Kalite hedeflerinin etkin takip edilmesi için performans göstergelerinin belirlenmesi ve performansların izlenmesi çok önemlidir.

 

Ayrıntılı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir