İş Süreçleri Yönetimi ve 6 Sigma

6 Sigma

İş Süreçleri Yönetimi ve 6 Sigma

İki yönetim sisteminin en iyi araçları

İş Süreçleri Yönetimi ve 6 Sigma Sistemlerinin birleştirilerek en iyi yanlarının ele alındığı bir araştırma yaptık ve detaylarını sizlerle paylaşmak istedik.

Bildiğiniz gibi birçok organizasyon şimdiye dek İş Süreçleri Yönetimi ve 6 Sigma  Sistemlerini uygulamaktadırlar. Her iki yönetim sisteminin farklılıkları Venn diyagramı ile ayırt edilebilmektedir. Venn diyagramını aşağıda bulabilirsiniz. (Figür 1)

İki yönetim sisteminin farklılıkları olduğu gibi bazı kısımları birbiri ile birebir örtüşmektedir. Ancak organizasyonlar iki sistemin tekniklerini birbirlerine entegre ederek faaliyetlerini geliştirebilirler. Organizasyonlar İş Süreçleri Yönetimi veya 6 Sigma sistemlerini uygularken kuruluşlar arası uygulama farklılıkları olabilir. Bu farklılıklar sistemlerin yorumlanması veya uygulanabilirliği veya etkinliği ile farklılaşabilir. İş Süreçleri Yönetimi veya 6 Sigma sistemleri bazı firmalarda başarıya ulaşabildiği gibi bazı firmalarda başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir.

İki sistemin kuruluşa entegre edilmeden veya ayrı ayrı uygulanmasından önce çok iyi anlaşılması gerekir.

 

İş Süreçleri Yönetimi Nedir?

Business Process Management  (BPM)

BPM, The Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) tarafından tasarlanmış bir sistemler bütünüdür.

 

İş Süreçleri Yönetimi;

İş Süreçleri Yönetimi bir organizasyonun iş süreçlerinin tanımlanması, tasarlanması, yürütülmesi, dokümante edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi ve planlanmış stratejik hedeflere ulaşılabilmesi için tasarlanmış disipline edilmiş bir yaklaşımdır.

İş Süreçleri Yönetimi;

Kasıtlı, planlı, diğer süreçler ile etkileşim içinde, teknolojiye bağlı, gelişim ve inovasyonu teşvik eden sonunda  kuruluşun planlanmış hedeflerine ulaşmasına imkan veren bir sistemdir.

 

6 Sigma

6 Sigma ise kalitenin geliştirilmesi, hızın arttırılması, geliştirilmiş iş akışları sayesinde kayıpların azaltılmasına yönelik projelerin yönetimi için sistem sağlayan bir metottur. 6 Sigma projeleri genellikle bir defalık gerçekleşen proseslerdir. Proje sürecin iyileştirilmesi için gerçekleştirilir, kontroller uygulanır, iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir ve süreç izlemeye alınır. Bu bağlamda projenin sağladığı katma değer sürdürülmeye çalışılır veya korunur. 6 Sigma projeleri tipik olarak aşağıdaki iki akış ile uygulanır.

 

  1. Define, measure, analyze, improve and control (tanımla, ölç, analiz et, geliştir ve kontrol et) (DMAIC)
  2. Define, measure,analyze, design and verify (tanımla, ölç, analiz et, tasarla ve doğrula) (DMADV)

 

Figür 1

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.kaliten.com

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir