Denetim

Denetim
Denetim

 

Denetim
Kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen faaliyet, ürün ve hizmetlerinize yönelik 5 tip denetim hizmeti gerçekleştirmekteyiz;
1. Yönetim Sistemi Denetimi
Kuruluşunuz süreçleri denetim yoluyla sorgulanır ve belirli bir sistematik içinde değerlendirilerek;
• Tasarlanmamış olan süreçler
• Eksik olarak tasarlanmış süreçler
• Yanlış tasarlanmış süreçler
ortaya çıkarılır. Bu çalışmalar yürütülürken;
• Danışmanlarımızın teorik bilgileri
• Danışmanlarımızın sektör tecrübeleri
• Diğer kuruluşlar ile kıyaslama (benchmarking)
• Otorite ve sektörlere yön veren firmalar tarafından oluşturulmuş süreç metodolojileri
gibi kaynaklar kullanılır.

2. Yeterlilik Denetimi
Yeterlilik Denetimi kuruluşunuzun mevcut durumu ile Kalite Yönetim Sistemi metodolojinin kıyaslanarak yansıtılmasıdır. Yeterlilik Denetimi genel olarak ISO begesine başvuran firmalara belgelendirme denetimi öncesinde yapılır. Temel amaç kuruluşun belgeyi alması için gerekli temel şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesidir. Yeterlilik Denetimi ISO belgesinin ön denetimidir. Iso belgelendirme denetimi iki fazda gerçekleştirilir. Yeterlilik Denetimi genel olarak masabaşından yapılır. Denetimde kurumun doküman yeterliliğinin Iso gerekliliklerini karşılama yeteneği değerlendirilir.
• Yeterlilik Denetimi
• Uygunluk Denetimi

3. Uygunluk Denetimi
Uygunluk Denetimi Yeterlilik Denetiminde başarı gösterilmesi durumunda gerçekleştirilir. Uygunluk Denetiminde, Yeterlilik Denetiminde gözden geçirilen dokümanlar üzerindeki bilgilerin sahadaki uygulamalarına bakılır. Dokümante edilen bilgilerin sahadaki etkinliği kontrol edilir. Uygunluk Denetimi Iso gereklilikleri, ulusal ve uluslar arası mevzuat, yasal şartlar gibi regülasyonları içerir.

4. Proses, Süreç Denetimleri
Süreç Denetiminde kuruluşunuz süreçlerinden biri veya birkaçı sistematik olarak ISO gerekliliklerini karşılama yeteneği açısından değerlendirilir.
Süreç Denetimlerinde incelenen konular;
• Süreçlerin etkinliği
• Süreçlerin birbirleri ile etkileşimi
• Süreç performansları
• Süreç hedefleri
• Süreçlerin kaynağı (insan, ekipman, yazılım vs.)
• Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi
• Sürekli iyileştirme

5. Ürün/Hizmet Denetimi
Ürün/Hizmet Denetimi, gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik yapılan denetimdir. Ürün, hizmet gerçekleştirme prosesleri;
• ISO gereklilikleri
• Ulusal mevzuat
• Uluslar arası mevzuat
• Yasal Şartlar
• Çevre Şartları
• İş Sağlığı ve Güvenliği şartları
Kapsamında değerlendirilir.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir