Iso Belgesi nedir?

Iso belgesi nedir?

Merkezi Cenevrede bulunan Iso 1947 yılında kurulmuştur. Standart çalışmalarını yürütmek üzere Teknik komite kurulmuştur. İlk çalışma olan Iso 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlanmıştır. Standardizasyondan kasıt yapılan faaliyetleri belirli kurallar çerçevesinde yönetebilmektir. Standart faaliyetleri ekonomik, bilimsel, sosyal amaçlı, deney şeklinde olabilir.Standart çalışmaları farklı kesimler için fayda sağlamalıdır, bu kesimler, toplum, müşteri, çalışanlar şeklinde tanımlanabilir. Temel olarak amaç belirsizliklerin tanımlanması ve oluşabilecek hataların en aza indirgenmesi olarak açıklanabilir.

İso belgesi Uluslararası Stantartlar Organizasyonu olan İso tarafından hazırlanan ve her kuruluşa uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının genel adıdır.  Belge almak isteyen kuruluş akredite bir firma tarafından  önce yeterlilik denetimine tabi tutulur, yeterlilik denetiminin ardından uygunluk denetimi yapılarak belge talebinde bulunan kuruluş kalite yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilir.  Uluslararası Stantartlar Organizasyonu içinde farklı teknik komiteler bulunur, bu komiteler uzmanlık alanlarına göre standartları oluştururlar. Teknik komitelerin çalışmaları Teknik Komiteler Yürütme kurulu tarafından takip edilir. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri bu komitelerde görev alırlar. TSE Türk Standartları Enstitüsü bu komitelerde görev alır. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri çalışmaları oranında Iso tarafından tam üye statüsü kazanarak sertifika verme hakkı kazanırlar.

İso belgesi olan ve sistemi etkin olarak çalıştıran kuruluşlar üretici, tüketici ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Temel olarak Iso belgesi nedir?

  • Ulusal olarak oluşturulmuş standartlar arasında uyum sağlamak
  • Üye kuruluşların onayı ile ortak standartların üretilmesi
  • Komiteler aracılığı ile üretilen bilginin paylaşılması
  • Farklı uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması
  • Farklı veya yeni standartların oluşturulmasına temel oluşturmak
  • Global ürün, hizmet alışverişine katkı sunmak ürün ve hizmetlerin ticaretini kolaylaştırmak

Iso belgesi nedir?, İso belgeleri nelerdir?

Global olarak sektörlerin çoğunluğunda uygulanmakta olan İso Yönetim Sistemi belgeleri aşağıdaki gibidir;

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi

İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir