Kurumsal Yönetim

 

Kurumsal Yönetim Modeli iso 9001
Kurumsal Yönetim Modeli iso 9001

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetimin gerektirdiği koşullar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, içerisinde Bölüm 5, Yönetimin Sorumluluğu maddesinde detaylı olarak ele alınır. Kurumlar etkin bir Yönetim Sistemi ve Kurumsal Yönetim modeli  oluşturmak için birincil olarak aşağıdaki koşulları sağlamalıdır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Yönetimin stratejik kararı olmalıdır. Yönetimin desteği olmadan hiçbir kuruluşta kalite yönetim sistemi kurulamaz, kurulsa dahi etkinliği tartışılır. Yönetim istediği kalite programı için gerekli kaynakları tahsis etmek ile sorumludur. Yönetim Sisteminin kurulması ve gerekli iç ve dış şartların sağlanması için bir yönetim temsilcisi atanabilir.

Yönetimin Sorumluluğu Şartları

Yönetimin Taahüdü

 1. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirileceğine dair yönetimin taahüdü.
 2. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğinin taahüdü.
 3. Müşteri şartları ve yasal şartların karşılanmasının öneminin çalışanlara iletilmesinin taahüdü.
 4. Kalite politikasının oluşturulmasının taahüdü.
 5. Kalite hedeflerinin oluşturulmasının taahüdü.
 6. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile yönetimin taahüdü.
 7. İhtiyaç duyulan kaynakların sağlanması konusunda yönetimin taahüdü.

 

Müşteri Odaklılık

 1. Müşteri şartlarının tanımlanması.
 2. Müşteri şartlarının sağlanması.

 

Kalite Politikası

 1. Kuruluş, organizasyonun amacının tanımlanması.
 2. Yasal şartların karşılanmasının taahüdü.
 3. Sürekli iyileştirmeye dair taahüt.
 4. Kalite hedeflerinin sistematik olarak izleneceğine ve iyileştirileceğine dair taahüt.
 5. Kalite hedeflerinin organizasyonun tüm fonksiyonlarına duyurulacağının taahüdü.
 6. Kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi.

 

Planlama

Kalite Hedefleri

 1. Kalite Hedeflerinin oluşturulması.
 2. Kalite Hedeflerinin ölçülmesi.
 3. Kalite Hedeflerinin tutarlılığının sağlanması.
 4. Ürün Hizmet şartlarını karşılanmasına yönelik Kalite Hedeflerinin oluşturulması.
 5. Kalite Hedeflerinin master planlara dahil edilmesinin garanti altına alınması.
 6. Kalite yönetim sisteminin planlanması.
 7. Kalite yönetim sisteminin proses yönetimi prensipleri ile tutarlı olarak planlanması.
 8. Kalite yönetim sisteminin kalite hedeflerini karşılayacak şekilde tasarlanması.
 9. Kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sağlanması.

 

Sorumluluk, Yetki, İletişim

 1. Sorumluluk ve Yetkilerin tanımlanması, organizasyonun tümfonksiyonlarına iletilmesi.

 

YönetimTemsilcisi

 1. Yönetim temsilcisinin atanması.
 2. Yönetim temsilcisinin sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanması.

 

Müşteri Temsilcisi

 1. Müşteri Temsilcilerinin tanımlanması.

 

İç İletişim

 1. İletişim proseslerinin tasarlanması.
 2. Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin tümfonksiyonlara iletilmesi, aktarılması.

 

Yönetimin Gözden Geçirmesi.

Genel

 1. Kalite Yönetim Sisteminin üstyönetim ile gözden geçirilmesi.
 2. Gelişme fırsatlarının değerlendirilmesi.
 3. Yönetimin Gözden Geçirmesi kayıtlarının ulaşılabilir olması.

 

Gözden Geçirme girdileri

 1. Süreçlere dair performans kayıtları.
 2. Kalite Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler.
 3. Aksaklık analizleri.

 

Gözden Geçirme Çıktıları

 1. Gözden Geçirme sonucu alınan karar ve aksiyonadımları.
Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir