İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yönetimin Sorumluluğu

Aşağıda göreceğiniz maddeler kalite yönetim sistemi kurma aşamasıda yönetim tarafından sağlanması gereken koşullardır. İso 9001 bölüm 5 yönetim tarafından garanti altına alınmalıdır. Bu bölümyönetim veya yönetim tarafından atanan yönetim temsilcisi tarafından sağlanmalıdır.

 

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Bölüm 5, Yönetimin Sorumluluğu;

Yönetimin Sorumluluğu Şartları

 

Yönetimin Taahüdü

1.    Kalite Yönetim Sisteminin geliştirileceğine dair yönetimin taahüdü.

2.    Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğinin taahüdü.

3.    Müşteri şartları ve yasal şartların karşılanmasının öneminin çalışanlara iletilmesinin taahüdü.

4.    Kalite politikasının oluşturulmasının taahüdü.

5.    Kalite hedeflerinin oluşturulmasının taahüdü.

6.    Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile yönetimin taahüdü.

7.    İhtiyaç duyulan kaynakların sağlanması konusunda yönetimin taahüdü.

 

Müşteri Odaklılık

8.    Müşteri şartlarının tanımlanması.

9.    Müşteri şartlarının sağlanması.

 

Kalite Politikası

10.  Kuruluş, organizasyonun amacının tanımlanması.

11.  Yasal şartların karşılanmasının taahüdü.

12.  Sürekli iyileştirmeye dair taahüt.

13.  Kalite hedeflerinin sistematik olarak izleneceğine ve iyileştirileceğine dair taahüt.

14.  Kalite hedeflerinin organizasyonun tüm fonksiyonlarına duyurulacağının taahüdü.

15.  Kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi.

 

Planlama

Kalite Hedefleri

16.  Kalite Hedeflerinin oluşturulması.

17.  Kalite Hedeflerinin ölçülmesi.

18.  Kalite Hedeflerinin tutarlılığının sağlanması.

19.  Ürün Hizmet şartlarını karşılanmasına yönelik Kalite Hedeflerinin oluşturulması.

20.  Kalite Hedeflerinin master planlara dahil edilmesinin garanti altına alınması.

21.  Kalite yönetim sisteminin planlanması.

22.  Kalite yönetim sisteminin proses yönetimi prensipleri ile tutarlı olarak planlanması.

23.  Kalite yönetim sisteminin kalite hedeflerini karşılayacak şekilde tasarlanması.

24.  Kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sağlanması.

 

Sorumluluk, Yetki, İletişim

25.  Sorumluluk ve Yetkilerin tanımlanması, organizasyonun tüm fonksiyonlarına iletilmesi.

 

Yönetim Temsilcisi

26.  Yönetim temsilcisinin atanması.

27.  Yönetim temsilcisinin sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanması.

Müşteri Temsilcisi

28.  Müşteri Temsilcilerinin tanımlanması.

 

İç İletişim

29.  İletişim proseslerinin tasarlanması.

30.  Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin tüm fonksiyonlara iletilmesi, aktarılması.

 

Yönetimin Gözden Geçirmesi.

Genel

31.  Kalite Yönetim Sisteminin üst yönetim ile gözden geçirilmesi.

32.  Gelişme fırsatlarının değerlendirilmesi.

33.  Yönetimin Gözden Geçirmesi kayıtlarının ulaşılabilir olması.

 

Gözden Geçirme girdileri

34.  Süreçlere dair performans kayıtları.

35.  Kalite Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler.

36.  Aksaklık analizleri.

Gözden Geçirme Çıktıları

37.  Gözden Geçirme sonucu alınan karar ve aksiyon adımları.

 

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir