Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim Sistemleri

Motivasyon ve Kalite Yönetim Sisteminlerinden İstifade Etme

Kalite Yönetim Sistemlerinin devreye alınması ile kayıp ve israf maliyetlerinde düşüşler başlar. İş süreçleri optimize edilir ve iş tekrarları azalır. İş süreçlerinde hata oranlarının düşmesi ile birlikte hata maliyetlerinde azalma görülür.

Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi ile maliyet verimliliğinin kapsamı birbiri ile bağlantılı değerlerdir. Kalite bilincinin kuruluşa sirayet ettirilmesi ve hedeflenen iyileştirme potansiyelinin başarısı verimliliği etkileyen önemli unsurlardır.

ISO 9001:2008 ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Faydaları;

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardını uygulamaya koyan kuruluşlar aşağıdaki fayları elde ederler;

 • Müşteri şikayetlerinin azalması
 • Müşteri odaklı yaklaşımın gelişmesi, çalışanlar ve yönetim tarafından benimsenmesi
 • Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarının yükselmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artması
 • İç ve dış performans ve süreç kayıplarının azalması. Performans kayıpları tekrarlanan süreçleri, katma değeri olmayan faaliyetleri içerir.
 • Organizasyonel gelişimin ve iç iletişimin teşvik edilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin yükselmesi
 • Çalışanların sorumlukluk ve farkındalık düzeyinin yükselmesi
 • İç süreçlerin ideal tasarıma ulaşması
 • Kaynak kullanımında tasarruf sağlanması

Kalite Yönetim Sistemlerinin yanında Çevre ve İş Güvenliği yönetim Sistemleri önem kazanmıştır. Bu kapsamda „Entegre Yönetim Sistemleri“ Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini tek bir çatı altında entegre olarak yönetme imkanı sağlamaktadır. Bu yaklaşım OHSAS 18001, SCC/SCP gibi diğer yönetim sistemlerinin entegrasyonuna imkan vermektedir.

 • Organizasyonun mevcut durumunun kayıt altına alınması, gap analizi, mevcut durum analizi vs.
 • Projede yer alan çalışanların entegrasyonu
 • ISO 9001:2008gerekliliklerininKalite Yönetim Sistemlerine adapte edilmesi uyumlaştırılması için danışmanlık
 • Kalite El Kitabı ve Kalite Dokümanlarının oluşturulması
 • İç denetimlerin yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Çalışanlara yönelik eğitimlerin yönetilmesi, planlanması ve değerlendirilmesi için danışmanlık
 • Kalite Yönetim sistemi için sertifikasyon hazırlığı ve talebin yapılması
 • Sertifikasyon sürecinde destek faaliyetleri

 

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir