ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 Uluslararası kabul görmüş farklı sektörlerde faaliyet yürüten tüm şirketlere uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. ISO 9001 Yıllar boyunca çeşitli revizyonlar geçirerek son versiyonu olan ISO 9001:2008 olarak halen geçerlidir. Standart 2015 yılında yeni revizyonu ile kullanıma sunulacaktır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı taslak çalışması sonuçlanmış olup taslak çalışma ilgili çevreler ile paylaşılmıştır.
ISO 9001 İş çevreleri tarafından en çok uygulanan Yönetim Sistemidir. Sistem özetle hedeflere ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan faaliyetlerin eksiksiz çalışmasına odaklanır. Kalite yönetim Sisteminin tek odak noktası kurum hedefleridir. Standardın tüm maddeleri hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eder.

ISO 9001 Ne işe yarar?
•Kalite Yönetim Sistemi Standardı karlılığa odaklanır ve üretim veya hizmet kayıplarını en aza indirgenmesine imkan verir.
•Müşteri memnuniyeti arttırılır.
•Verimliliğe odaklanılarak gereksiz veya katma değersiz süreçler azaltılır.
•Çalışanların katılımı teşvik edilir.
•Rekabete odaklanılarak Pazar payının arttırılması için çalışmalar geliştirilir.
•Kurumsal imaj ve marka değerinin artmasına hizmet eder.
•ISO 9001 belgesi Müşteri algısını etkiler ve satışları arttırır.
•İş riskleri en aza indirilir.
•Süreçler optimize edilerek verimlilik arttırılır.

İSO 9001 Kalite Yönetim sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

İSO 9001 Belgesi almak için öncelikle belgenin anlamı ve ne işe yarayacağı çok iyi anlaşılmalıdır. İSO 9001 belgesi için ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. İhtiyaç olmayan bir şeyin uygulanması çok kolay olmayacaktır. Doğada her şey bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır bu nedenle ihtiyacın ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. İhtiyacın ortaya çıkarılmasında liderin görevi oldukça önemlidir. Lider ihtiyacı ortaya çıkarmalı ve tüm kuruluşu bu konuda ikna etmelidir. Daha sonra İSO 9001ile ilgili araştırmaların yapılarak analiz sürecinin başlatılması gerekir. İSO 9001 sürecinin etkin ve başarılı olarak kurulması ve sonrasında sistemin verimli ve etkin olarak yürütülmesi için planlama çok önemlidir. Planlama iyi yapılırsa sistem sorunsuz olarak entegre edilir ve işlemeye başlayabilir. Zayıf planlama ve amaçların net belirlenmemesi süreci tamamen başarısızlığa uğratır. Bu nedenle İSO 9001için karar vermiş kuruluşların danışmanlık yoluyla destek alması tavsiye edilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son versiyonu olan 2015 versiyonundaki değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir