ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar

ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar
ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar

ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkileri tanımlamaktadır. Bu bağlamda üst yönetim her bir görev tanımı için sorumluluk, yetki ve görevleri tanımlamalıdır akabinde ise tüm tanımlar organizasyon genelinde duyurulmalı ve anlaşılmalıdır.

ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar kapsamında üst yönetim aşağıdaki konuların uygulandığını garanti altına almalıdır.

  1. Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001-2015 gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır.
  2. Tüm süreçler istenilen çıktıları sağlamalıdır.
  3. Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve gelişim fırsatları üst yönetime raporlanmalıdır. Madde 10.1
  4. Müşteri odaklılık tüm organizasyonda teşvik edilmeli ve uygulanmalıdır.
  5. Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek plan veya değişiklikler olduğunda Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğü garanti altına alınmalıdır.

Yukarıdaki sorumlulukların tümü eskiden yönetim temsilcisi olarak adlandırılan kişiye verilebilir. Fakat 5.3 de belirtildiği gibi Kalite Yönetim Sisteminin sorumlulukları farklı üst yöneticilere de verilebilir. Aslıda yeni standart Kalite Yönetim Sistemi sorumluluğunun organizasyonun geneline daha etkin yayılabilmesi için bu değişikliği yapmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin sorumluluğu üst yöneticilere delege edildiğinde bunun sağlayacağı katma değer eskisine göre çok daha etkin ve verimli olacaktır. Bunula birlikte Madde 5.1.1 de belirtilen liderlik ve taahhüt gereklilikleri bu bağlamda kısmen karşılanmış olacaktır.

ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar

Her şeye rağmen 5.3 maddesi eski sisteme göre de devam ettirilebilir yani yönetim isterse tek bir yönetim temsilcisi ile Kalite Yönetim Sistemini yürütmeye devam edebilir. Bu söylem diğer maddelerin de aynen uygulanmaya devam edebileceği anlamına gelmemeli. İstisnai durum sadece yönetim temsilcisi için geçerlidir. Yine de Kalite Yönetim Sisteminin sorumluluğunun bir ekibe verilmesi çok daha etkin olacaktır.

ISO 9001-2015 Madde 5.3 Yetki ve Sorumluluklar Maddesinde hangi değişiklikleri yapmalıyız;

ISO 9001-2015’e göre sertifikalandırılacak kurumlar doküman ve uygulamalarını ISO 9001-2015 Madde 5.1.1 ve 5.3 ‘e göre revize etmelidirler. Bu iki madde aslında birbirleri ile entegredir. Madde 5.1.1 ve 5.3 b’yi karşılaştırdığımızda her iki gerekliliğin birbirine benzediği ve ilişkili olduğunu görebiliriz.

Üst yönetimin tüm süreçlere entegre olması, liderlik, taahhüt gerekliliklerini sağlaması ve kalite yönetim sisteminin sürekliliğini garanti altına alması tahmin edileceğinden çok daha geniş bir bakış açısı gerektirmektedir. Yine de burada işin önemli kısmı sertifikasyon şirketlerinde çalışan denetçilere düşecektir. Denetçiler bu maddeleri sorgularken geleneksel bakış açısını genişletmeli ve gerekliliği üst perdede incelemelidirler.

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir