ISO 9001:2008 Ürün Hizmet Gerçekleştirme

ISO 9001:2008 Ürün Hizmet Gerçekleştirme bölümü standardın uygulama kısmıdır. Kalite Yönetim Sisteminde tasarlanan çerçeve bu bölümde sorgulanır, gerekli kayıtlar alınır ve 8. bölümde (İzleme, ölçme ve İyileştirme) yeniden değerlendirilir.

 

Ürün Gerçekleştirme Gereklilikleri

Ürün Gerçekleştirmenin planlanması ISO 9001:2008/Bölüm 7.1

 1. Ürün Gerçekleştirme süreçlerinin planlanması
 2. Proses planlamasının tutarlılığı.
 3. Ürüne ait kalite hedeflerinin ve ürün şartlarının tanımlanması.
 4. Ürüne özgü proseslerin oluşturulması.
 5. Ürüne özgü dokümanların sağlanması.
 6. Ürüne özgü kaynakların sağlanması.
 7. Ürüne özgü inceleme, onayaktivite ve methotların tanımlanması.
 8. Ürüne özgü onay kriterlerinin tanımlanması.
 9. Ürüne özgü kayıtların tanımlanması.
 10. Prosese özgü kayıtların tanımlanması.
 11. Planlama çıktılarının uygunluğunun garanti altına alınması.

 

Müşteri ile İlgili Prosesler/Süreçler ISO 9001:2008/Bölüm 7.2

Ürün ile İlgili GerekliliklerinTanımlanması

 1. Müşterilere özgü gerekliliklerin tanımlanması.
 2. Ürünün hazırlanması ve üretimine yönelik iç gerekliliklerin tanımlanması.
 3. Kanun ve mevzuat gerekliliklerinin tanımlanması.
 4. Ürüne özgü onay kriterlerinin organizasyonel düzeyde tanımlanması.
 5. Ürün gerekliliklerinin gözden geçirilmesi.
 6. Ürün gerekliliklerinin gözden geçirilmesinin periyodunun belirlenmesi.
 7. Ürün gerekliliklerinin tanımlandığının garanti altına alınması.
 8. Ürün farklılıkları ile ilgili durumların çözümlenmesi.
 9. Ürün şartlarının sağlandığının organizasyonel olarak garanti altına alınması.
 10. Ürünün değerlendirilmesine ait kayıtların sağlanması.
 11. Dokümante edilmemiş gerekliliklerin onaylanması.
 12. Ürün gerekliliklerinin değişmesi durumunda doküman değişikliklerinin sağlanması.
 13. Doküman revizyonlarının personele iletilmesi/duyurulması.

 

Müşteri İle İletişim

 1. Ürüne ait bilgilerin müşterilere duyurulmasının sağlanması.
 2. Müşteriden gelen soruşturma talebi sürecinin tasarlanması.
 3. Sözleşme ve sipariş sürecinin sürecinin tasarlanması.
 4. Sözleşme ve sipariş revizyonları sürecinin tasarlanması.
 5. Müşteri geri bildirimleri sürecinin tasarlanması.
Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir