İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler

iso 9001 temel maddeler
iso 9001 temel maddeler

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler

4. Kalite Yönetim Sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite El Kitabı

4.2.3 Dokümanların Kontrolü

4.2.4 Kayıtların Kontrolü

5. Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetimin Taahhüdü

5.2 Müşteri Odaklılık

5.3 Kalite Politikası

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite Hedefleri

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

5.5.1 Sorumluluk ve Yetki

5.5.2 YönetimTemsilcisi

5.5.3 İç İletişim

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1 Genel

5.6.2 Gözden Geçirme Girdileri

5.6.3 Gözden Geçirme Çıktıları

6. Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

6.3 Alt Yapı

6.4 Çalışma Ortamı

7. Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler

7.2.1 Ürün ile İlgili GerekliliklerinTanımlanması

7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi

7.2.3 Müşteri İle İletişim

7.3 Tasarım ve Geliştirme

7.3.1 Tasarım ve GeliştirmeninPlanlanması

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

7.3.4 Tasarım ve Geliştirme Çıktılarının Gözden Geçirilmesi

7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması

7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Onaylanması

7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü

7.4 Satın Alma

7.4.1 Satın Alma Prosesi

7.4.2 Satın Alma Bilgisi

7.5 Üretim ve Hizmetlerin Sunumu

7.5.1 Üretim ve Hizmetlerin Gözden Geçirilmesi, Kontrolü

7.5.2 Üretim ve Hizmetlerin Gözden Geçirilmesi Süreçlerinin Serbest Bırakılması, Onaylanması

7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlilik

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti

7.5.5 Ürünün Muhafazası

7.6 İzleme ve Ölçme

7.6.1 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1 Genel

8.2 İzleme ve Ölçme

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti

8.2.2 İç Denetim, İç Tetkik

8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4 Ürün ve Hizmetlerin İzlenmesi, Ölçülmesi

8.3 Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.4 Analiz

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli İyileştirme

8.5.2 Düzeltici Faaliyetler

8.5.3 Önleyici Faaliyetler

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir