6 Sigma ve Proje Yönetimi

6 Sigma ve Proje Yönetimi
6 Sigma ve Proje Yönetimi

6 Sigma ve Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ve işlerin proje olarak tanımlanması iş yaşamına sonralarda giren bir kavramdır. Sanayileşme bant sisteminin geliştirilmesini beraberinde getirmiş ve montaj hatları üzerinde iyileştirme çalışmaları uygulanmıştır. Verimliliğin arttırılması çalışmaları üretim hatlarının vazgeçilmez unsuruydu. Taylorizm ile yaygınlaşan konu montaj hatlarındaki üretim verimliliğinin arttırılması idi. Devam eden yıllarda üretim sektörüne ilave olarak hizmet sektörlerinin gelişmesi ile bilgiye dayalı iş yapma ve işlerin planlanması, tasarlanması faaliyetleri önem kazanmıştır. Bu süreçte el emeğinin önemi kadar çalışanların ürettiği bilgi de önem kazandı.

6 Sigma ve Proje Yönetimi

6 Sigma Proje Süreci

6 Sigma uygulamalarının başlatılabilmesi için kurum stratejilerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. 6 Sigma projesi stratejiden girdi almalıdır. Kurum stratejisi ile ilgili olmayan konular proje kapsamına alınamaz. Proje Süreci üç aşamadan oluşur;

  • Proje öncesi
  • Proje
  • Proje sonrası

Projenin tüm aşamalarında riskler detaylı olarak irdelenerek proje riskleri belirlenir ve görevler süreç sahiplerine atanır.

Proje sonrası aşamasında proje yıl boyunca izlenir, projenin performansı 3 aylık periyodlarda takip edilir.

Proje Öncesi;

  • Strateji belgesinden proje konularının belirlenmesi
  • Proje konularının ayrıştırılması ve öncelik değerlendirmesinin yapılması
  • Proje duyurusunun yapılması

Proje;

  • Yeni süreç tasarlama (DMEDI) (Define, Measure, Explore, Develop, Implement)
  • Süreç iyileştirme (DMAIC) (Define, Measure,Analysis, Improve, Control)

Proje Sonrası;

  • Periyodik validasyon süreci

6 Sigma ve Proje Yönetimi

Proje Çeşitleri;

6 Sigma sistemlerinde iki tür proje uygulanmaktadır. DMEDI Yeni süreçlerin tasarlanmasını DMAIC ise  süreç iyileştirme için kullanılır.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

6 Sigma ve Proje Yönetimi

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir