6 Sigma

6 Sigma
6 Sigma

6 Sigma

6 Sigma tarihte ilk olarak üretim gerçekleştirme süreçleri üzerindeki hataları azaltmak/ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistem olarak tasarlanmıştır. İlerleyen zamanlarda 6 Sigma üretim alanlarının dışında da uygulanmaya başlatılarak kapsamı genişletilmiştir. 6 Sigmanın temel kavramları ve kuralları ilk olarak 1986 yılında Amerikalı Motorola firması tarafından oluşturulmuştur. Temel kavramların geliştirilmesi sırasında Toplam Kalite Yönetimi, Kalite kontrol, Sıfır Hata gibi sitmelerden faydalanılmıştır.  Ayrıca Juran, Deming, Ishikawa, Taguchi, Shewhart gibi teorisyen ve uzmanların görüşleri baz alınmıştır. & Sigmayı etkin olarak uygulayan ilk kuruluşlar Motorola, Honeywell ve GE firmaları olmuşlardır. 1990 lı yılların sonlarında Fortune 500 içerisinde bulunan firmaların birçoğunda 6 Sigma sistemi uygulanmaktaydı. 6 Sigmanın dünya ölçeğinde tanınmasına yol açan ise Jack Welsh’in General Electric firmasında 6 Sigma uygulamasını başlatması olmuştur. Lean Management olarak adlandırılan Yalın ve Yalın Düşünce ilk olarak Toyota firmasında doğmuştur. Yalın ve Yalın Düşüncede temel amaç kayıp ve israfları ortadan kaldırmaktır. İsrafların ortadan kaldırılmasından sonra sistemin odaklandığı nokta müşterilere verilen hizmetlerin iyileştirilmesi  düşüncesidir. Bu uygulama 1980’li yıllarda dünya üzerinde yaygınlaşmaya başlamıştır.  6 Sigmanın temel prensibi olan hataların ortadan kaldırılması ve süreçlerin mükemmelleştirilmesi yaklaşımı ile Yalın da savunulan israfların ortadan kaldırılması yaklaşımı bugün işletmelerin çoğunda uygulanmaktadır.

 

6 Sigma neyi hedefler?

 

6 Sigma kararlılık ve sürekliliği destek alarak hataların kök nedenlerini araştırarak ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir. Organizasyon içerinde 6 Sigma için insan kaynağı ayrılır. 6 Sigma için ayrılan insan kaynağı kalite yönetim sistemi araçlarını ve çeşitli istatistik araçlarını kullanırlar.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir