Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi

Vizyon ve Strateji

Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi

Kuruluşların çoğunda Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi sorunu belirgin olarak göze çarpmaktadır. Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi için öncelikle Vizyon ve doğru olarak belirlenmesi gerekir. Vizyon ve Stratejinin belirlenmesinde Çevre, müşteriler, tedarikçiler, kurum ihtiyaçları ve beklentiler mutlak

a dikkate alınmalıdır. Bu değişkenlerin birinin veya birden fazlasının dikkate alınmaması kurum süreçlerini aksaklığa uğratmaktadır.

Vizyon ve Stratejiler ile ilgili Önemli Hatalar;

  • Vizyon açık ve net olarak belirlenmemiş.
  • Vizyon açık ve net olarak belirlenmiş fakat çalışanlar vizyonu yanlış yorumluyor.
  • Vizyon çalışanlar tarafından anlaşılmış, stratejiler oluşturulmuş ancak stratejiler ile vizyon arasındaki bağlar kopuk.
  • Vizyon yöneticiler tarafından dikkate alınmıyor.

 

Vizyon ve stratejilerin belirlenmesinde yapılan hatalar sonucu aşağıdaki şekilde görebileceğiniz etkileşim ortaya çıkar.

Vizyon ve Strateji İlişki

Vizyon ve stratejilerin belirlendikten sonra kurum ürün ve hizmet sunumunu gerçekleştirir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar karşısında departman yöneticileri hızlı olarak aksiyonlar alırlar. Aslına bakılırsa istenmeyen durumlar bir anda ortaya çıkmazlar. İstenmeyen durumlar zamanla süreçler içerisinde meydana gelir ve belirli durumlarda belirgin olarak dışa vurular. Bu aksaklıkların minimuma indirilebilmesi için uygulanabilecek önlemler mevcuttur. Denetim ve stratejik planlama bu araçlardan biridir. Denetimler çoğu zaman uyum denetimleri formatında yapılır, uyum denetimleri kurumun belirlediği kurallara uyumu noktasındaki performansını ortaya çıkararak kuruluş için karne niteliği taşır.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir