Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Doğru moda girerek duygusal zekayı kullanın ve iş motivasyonunu arttırın.

Günümüz İş Yaşamında Süreç Yönetimi ve Süreç Geliştirme Teknikleri giderek önem kazanmaktadır.

Süreç Yönetimi ile ilgili hatalar;

 • Süreç Yönetimi faaliyetleri çoğu zaman çalışan ve liderlerin motivasyon eksikliği nedeniyle başarısızlık ile sonuçlanmaktadır.

 

Yapılan son araştırmalar duygularını daha iyi yönetenlerin işlerine daha iyi entegre olabildiklerini ve çalıştıkları kuruma güven, sadakat ve sorumluluk taşıdıklarını göstermiştir.

Yapılan işlere daha iyi entegre olmuş çalışma ekibi verimliliğin, etkinliğin ve üretkenliğin artmasını sağlamaktadır. Bu artış kuruluşlara kendilerini daha hızlı geliştirme imkanı verir.

Global ekonominin büyümesiyle şirketler muazzam sorunlarla yüz yüze gelmektedirler. Ekonomiler rekabette on yıl öncesine göre tartışmasız olarak ilerlemiştir. Ekonomik baskılar nedeniyle çoğu organizasyon 6 Sigma gibi süreç geliştirme yöntemleri uygulamaktadırlar. Süreç Geliştirme Uzmanları Süreç Yönetimi alanında önemli rol oynamaktadırlar. Süreç Yönetimi uygulamalarında en önemli faktör kuşkusuz liderlik ve ekip çalışmasıdır.

Süreç Yönetimi ve Duygusal Zeka İlişkisi

 

Süreç yönetimi uygulamalarının başarısı için çalışanların duygusal ve ilgisel bakışlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için Boyatzis aşağıdaki önermeyi tanımlamıştır.

 1. Ne olmak istediğinizi keşfedin. İdealiniz.
 2. Ne olduğunuzu, ideal durumunuzu keşfetmek ve aradaki farklılıkları ortaya çıkarmak.
 3. Açık ve farklı konuların giderilebilmesi için eğitim takvimi oluşturmak.
 4. Uzmanlaşmaya katkı sunan yeni davranış, düşünce ve hislerin geliştirilmesi için yol haritalarının tasarlanması.
 5. Her iş safhasının geliştirilmesi için güvene dayalı ilişkilerin oluşturulması.

Duygusal Zekanın Geliştirilmesi ve Süreç Yönetimi

 1. En çok aksaklığa sebep olan duyguların tanımlanması.
 2. Bu duyguların oluşmasına etki eden durumların liste halinde tanımlanması.
 3. Söz konusu durumları duygusal yoğunluk açısından etkisine göre yüksekten düşüğe doğru listele.
 4. Bu durumlarla nasıl başa çıkabileceğini öğren. (Örneğin kas gevşetme teknikleri)
 5. Rahat ve sakin bir ortam oluşturun ve rahatlayın.

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir