Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 8 temel ilke üzerine kurulmuştur. 8 Temel ilke Kalite Yönetim Sisteminin hedef odaklı uygulamasına yönelik ideal tasarımını açıklamaktadır. İlkeler birarada iso 9001‘in temel mantığını anlamak ve sistemi etkin olarak tasarlamak için önem arzetmektedir.

Temel İlke 1: Müşeri Odaklılık

Organizasyonlar temelde müşterilerine bağımlıdır. Bu nedenle müşterileerin beklentileri tanımlanmalı ve anlaşılmalıdır. Hedef müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve beklentilerin tam olarak karşılanmasıdır.

Temel İlke 2: Yürütme

Kurum hedeflerinin karşılanması ve organizasyonun etkin olarak tasarlanması yürütme organlarının sorumluluğundadır. Kurum hedeflerinin karşılanabilmesi açısından gerekli kaynağın sağlanması (İnsan Kaynağı, eğitim, yetkinlik ve yeterlilikler) için etkin bir sistem tasarlanması gerekmektedir. Bu sistemin tasarımı ve yürütmesi kurum süreç sahipleri tarafından yapılandırılır.

Temel İlke 3: Çalışanların Katılımı

Çalışanlar organizasyonların önemli parçalarından biridir. Çalışanların sisteme katılımı sayesinde aksaklık ve sorunlar müzakere ve tecrübe aktarımı yoluyla giderilir. Çalışanların bilgi ve tecrübelerinin ortaklık menfaatleri yönünde kullanımı oldukça önemlidir.

Temel İlke 4: Proses Odaklı Yaklaşım, Süreç Yaklaşımı

Hedeflenen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetlerin ve kaynakların proses yaklaşımı ile tasarlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Sorumlukluk, görev ve yeterlilikler proses yaklaşımı bakış açısıyla daha net tanımlanabilmektedir. Bu sayede proses performanları ölçülür ve Risk Yönetim Sistemi (ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi) etkin olarak çalışır.

Temel İlke 5: Sistem Odaklı Yaklaşım

Kurum hedeflerinin yakalanabilmesi için, sitemin etkin ve efektif olarak çalıştırılması gerekmektedir. Proseslerin değerlendirilmesi, işlenmesi ve etkileşimi sistem bakiş açisi ile tasarlandiğinda Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilebilir.

Temel İlke 6: Sürekli İyileştirme

Organizasyonun tüm faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi hak sahipleri için kalıcı (süreklilik) hedef olmalıdır. Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi sistemin diğer ögelerinni başarısına bağlıdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini Standardının Bölüm 4 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar, Bölüm 5 Yönetimin Sorumluluğu, Bölüm 6 Kaynak Yöneimi, Bölüm 7 Ürün Gerçekleştirme başlıkları etkin olarak çalıştığında sürekli iyileştirme çavrimi işler hale getirilebilir.

Temel İlke 7: Etkin/Uygun Karar Verme

Etkin kararlar ancak analiz ve datalara dayalı bilgi kullanılarak verilebilir. Süreçlere ait analiz ve datalar hazırlanmalı ve ulaşılabilir olmalıdır.

Temel İlke 8: Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Organizasyonlar ve Tedarikçiler biribirlerne bağımlıdırlar.  Karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin kurulması her iki taraf için katma değerin artması anlamına gelmektedir. Tedarikçiler Yönetim Sistemlerinin birer parçasıdır.

Paylaş, çoğalsın!

Trackbacks

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir