Kalite İle İlgili Terimler

Kalite İle İlgili Terimler

Kalite İle İlgili Terimler

Kalite İle İlgili Terimleri sizler için aşağıda tanımladık. İstifadenize sunarız.

 

Müşteri odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri isteklerini aşmaya istekli olmalıdır.

Liderlik

Liderler kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur.Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşılması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.

Çalışanların katılımı

Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

 

Proses (süreç) yaklaşımı

İstenen sonuca, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.

Yönetimde sistem yaklaşımı

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

Sürekli iyileştirme

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

 

Kalite İle İlgili Terimler

 

Karar vermede gerçekçi yaklaşım

Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.

Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri

Bir kuruluş ve tedarikçileri bibirlerine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafın da değer yaratma yeteneğini artırır.

 

 

SİSTEM NEDİR?

Farklı elemanların kendi yapısal özelliklerini kaybetmeden aynı amaç için verimli ve koordineli hareketine denir.

 

YÖNETİM NEDİR?

Kuruluşun amaçları doğrultusunda;

Politika ve Hedefleri belirleyen,

bu politika ve hedefleri başarmak için, sistem elemanlarının rollerini tanımlayan (insan, tesis, makina, teçhizat, prosedürler vb.) ve

bu elemanların amaca yönelik, koordineli hareketini sağlayan,

ihtiyaç olduğunda gerekli revizyonları yapan

anlayıştır.

Kaliteyi amaç edinen ve sistematik hareketin verimliliğini sağlayan yönetim anlayışıdır.

Kuruluşları önleme ve ölçme maliyetlerinin altına girmeye zorlayan ve başarısızlık maliyetlerini ortadan kaldıran veya azaltan bir yaklaşımdır.

Doğada tüm canlılar birbirlerinden beslenirler(besin zinciri). Kendi beslendikleri canlıların yok olması onlarında yok olmasının başlangıcı anlamına gelir. Bu sebepten dolayı, beslendikleri canlıların yok olmaması için beraber yaşamanın yollarını aramak zorundadır. Ayrıca, değişen duruma da (şimdiki ve gelecekteki) adaptasyon zorunluluğu vardır.

Doğadaki bu yaklaşım, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.

 

Kalite İle İlgili Terimler

 

Çalışanlar:Çalışandan emeğini, enerjisini, zamanını alır; onlara maaş, sosyal ve kültürel imkanlar ile kendilerini geliştirebilmeleri için fırsat yaratır.

Tedarikçiler:Tedarikçiden mal ve hizmet alır, onlara finans ve bilgi desteği verir.

Müşteriler:Müşteriden para ve geri bildirim alır, onlara iyi bir ürün ve hizmet sağlar.

İlgili Kuruluşlar ve Toplum: İlgili Kuruluşların standartlarından, yasalarından ve teşviklerinden faydalanır, bunun karşılığında vergi vererek ve istihdam sağlayarak fayda yaratır.

Etkinlik: Yaptığımız tüm faaliyetlerde plan-sonuç ilişkisini göz önünde bulundurmak

Verimlilik: Yaptığımız tüm faaliyetlerde kaynak-sonuç ilişkisini kurmak

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir