İso 9001-2015

İso 9001-2015

Yönetim Sistemi Standartlarının gelişimi ve geleceği

Bildiğiniz üzere 2015 yıkında Yönetim Sistemi Standartları revizyona uğrayacak. ISO tarafından dünya genelinde yayınlanmış toplam 19500 standart bulunmaktadır. Yönetim Sistemi Standartları MMS genel olarak planla-uygula-kontrol et-önlem al çevrimi çerçevesinde çalışır. Yönetim Sistemi Standartları MMS kuruluşlara politika, proses ve prosedürleri etkin olarak yönetme imkanı verir.

Yönetim Sistemi Standartları MMS tipik olarak aşağıdaki alanlara odaklanır.

 • Politika
 • Planlama
 • Uygulama ve operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Yönetimin gözden geçirmesi

ISO 9001 gereklilikleri

ISO 9001 gereklilikleri beş yılda bir gözden geçirilerek revizyon ihtiyacı oluş olmadığı değerlendirilir. ISO 9001 gereklilikleri 20123 yılında komite tarafından değerlendirildi ve katılımcıların %70’i aşağıdaki hususların geliştirilmesi hususunda görüş bildirdiler.

 • Kaynak yönetimi
 • Müşterinin sesi
 • Ölçümler (performans, memnuniyet, yatırımların geri dönüşümü)
 • Bilgi yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Sistematik problem çözme ve öğrenme

ISO 9001 Standardının revize edilme gerekçeleri

 • Kalite yönetim sistemi değişiklikleri
 • Gelecekteki on yılın ihtiyaçlarını karşılayabilecek yönetim sistemi seti oluşturmak
 • Kompleks ve dinamik sektörlere yönelik gereklilikleri revize ederek kuruluşların beklentilerinin karşılanması
 • Gerekliliklerin birinci, ikinci ve üçüncü taraflar için etkin uygulama ve uyum gerekliliklerinin garanti altına alınması
 • Standardın uygulandığı kuruluşlardaki yeterliliğinin garanti altına alınması
 • Dokümante edilmiş prosedürlere olan vurgunun azaltılması
 • Organizasyona değer katılmasına olan vurguyu arttırın
 • Risk yönetimine olan vurguyu arttırın.

 

 

ISO 9001:2015 Standardının Elementleri

 1. Amaç
 2. Referanslar
 3. Terminoloji ve tanımlar
 4. Organizasyon bağlamı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyonel planlama ve kontrol
 9. Performans değerlendirme
 10. Sürekli iyileştirme

ISO 9001:2015 Standardının bazı bölümleri ise tamamen kaldırılmıştır. Bunalr yönetim temsilcisi, kalite el kitabı ve önleyici faaliyetler.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir