ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ÇYS

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ÇYS

ISO 14001 şartları, genel prensipler, temel maddeler nelerdir?

Bu bölümde kısaca ISO 14000 Çevre Yönetim Sisteminin temel özelliklerini açıklayacağız.

ISO 14000 çevre ve atık yönetiminin çeşitli yönlerini ele almaktadır. İlk standart olan ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemleri (ÇYS) ile

ISO 14004:2004 biraradadır.

ISO 14001:2004 ÇYS ve

ISO 14004:2004 için gerekli şartları sağlayan genel ÇYS kılavuzolarak kullanılır.

Diğer standartlar Etiketleme, performans değerlendirme, yaşam döngüsü analizi, iletişim ve denetim dahil olmak üzere ÇYS’ye özgü çevresel ilkeleri tarif ederler.

ISO 14001:2004 tabanlı ÇYS nedir?

ISO 14001:2004 gereklilikleri tüm ölçekteki organizasyonlara uyarlanabilen bir yönetim aracıdır:

Çevre Yönetim Sistemi;
– Ürün elde etmeye yönelik faaliyetlerin veya hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek ve belirlemek,
– Çevresel performansı sürekli arttırmak,
– Çevresel amaç ve hedefler için sistematik bir yaklaşım uygulamak.,

amacıyla işletilir.

ÇYS nasıl çalışır?

ISO 14001:2004 çevresel performans seviyeleri kuruluş tarafından belirlenir,aksi takdirde herbir kuruluş için ayrı bir ÇYS standardı gerekirdi.

ISO nun spesifik evresel konular ile ilgilenen birçok  farklı standartları vardır. ISO 14001:2004’ün amacıkuruluşlrın çevre politikası, planları ve eylemleri için bütünsel bir stratejik yaklaşım, çerçeve sağlamaktır.

ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi için genel şartları tarif eder. Kuruluşların faaliyetleri ne olursa olsun temel felsefe etkili bir ÇYS sağlamaktır.

ÇYS’nin kuruluşlar ve onların müşterileri, kanun düzenleyiciler, kamu ve diğer paydaşlar arasında çevre yönetim sorunları hakkında iletişim kurmak için ortak bir referans olma niteliği vardır.

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir