İnsan Kaynakları Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim

Günümüz iş yaşamının en önemli konularında biri haline gelen İnsan Kaynakları Yönetim

Konusunu sizlere aktarmak istiyorum. Kuruluşlar iş süreçlerinin başarısı için öncelikle iyi bir İnsan Kaynakları Yönetim stratejisi oluşturmalı. İnsan Kaynakları Yönetim stratejisi yönetici ve liderler ile ortak olarak belirlenmelidir. Bu noktada liderler çok önemlidir. Liderlerin yöne veremediği organizasyonlarda iş süreçlerinin etkinliğinden bahsedemeyiz.

İnsan Kaynakları Yönetim sürecinin etkinliği lider ve yöneticilerin vizyonu ile doğrudan ilişkilidir.

Kuruluşların öncelikle alanında başarılı liderlerini yetiştirmesi gerekmektedir.

Lider Nasıl olmalı?

 • Liderlerin feedforwardı olması gerekir, yoksa vizyonu da olmaz.
 • Allign People: create coalitions of people to move toward the vision.
 • İnsanları belli bir hedefe kanalize etmek gerekir, her iş tek başına yapılamaz, bir kuruluşta çalışanlar yararlı oldukları inancına vardırılmalıdır, bunun için iç etkileşimi, iç bağlılığı tanımış olmak gerekir. Takım olmak gerekir. Örneğin futbolda takım oyunu oynamak gerekir, bireysel yetenek yetmez. Sistem yapı ve standart birbirine bağlı olmalıdır. (Prozess, süreçler) 21. yy.da takım kurmadan sistem kurulamaz, fakat 20. yy. da birey daha ön planda idi.
 • İyi takımların oluşması için komutanın iyi olması gerekir, takım ruhu oluşmalı iç dinamikler (networks) etkileşimde olmalıdır. Türkiye’de hiyerarşik olan holding yapısı değişmedikçe dünya ile rekabet etmek zordur.
 • Lider insanlar strateji ve yön belirleme konusunda desteklenmelidir. İnsanlar organize edilmeli, men made systems, süreçler iyi belirlenmeli, yatay örgütlenmeler kurulmalı, bu olmadan network kurulamaz.
 • Çalışanın eğitimine önem verilmelidir.
 • Lider örnek alındığı davranış örnekleri sunmalıdır.
 • Türkiye’deki sorun gruplaşma, önemli olan gruplar arasında köprü kurabilen liderler. Liderde asgari müşterekleri bulabilecek kafa yapısındaki deneyim olmalı. Liderlikte deneyim çok önemlidir, zeki olmak yetmez. Örneğin deneyimli kişiler atamak yerine tepeden inme kişiler atamak o kuruluşu hedefe götürmez.
 • Motivate, inspire: Keep everyone moving in right direction despite problems. Appeal to basic human needs.
 • Lider insan ihtiyaçlarına göre onlara ilham vermek, geleceğe yöneltmek zorundadır. İnsanlara örnek ve ilham kaynağı olmak herşeyden daha önemlidir.
 • Lider hevesli insanlar için engelleri, bariyerleri kaldırmalıdır.
 • Lider çalışanı sürece dahil etmeli ve bunu yöntemlerini bilmelidir.
 • Lider başarıyı tanımalı ve desteklemelidir. Örneğin liderin çalışanlarla ya da yöneticilerle yaptığı bir toplantıda başarılı çalışanın ismini zikrederek onun yaptığı işi/katkıyı vurgulamalıdır zira başarı paylaşınca artar. Lider paylaşan insandır, başarıyı paylaşmak gerekir, bencil olunmamalıdır.
 • Lider başkalarına koçluk yapmalıdır, örneğin bir okutmanın bir öğrenci tez yazarken teori, model, hipotezlerin test edilmesi, metoloji konularında koçluk etmesi gibi.
 • Kuruluşta bir ödül mekanizması işletilmelidir.

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir