5 S Sisteminin Sırları

5 S Sisteminin Sırları

5 S Sisteminin Sırları

Başarıyla geliştirilen 5 S uygulamaları bir süre sonra etkisini yitirebilir. Neden herkes başarılmış kazanımların sürdürülmesini istemez? Zaman geçer ve başarılar birer birer yenilgiye dönüşür. Bu noktada kişiler kendilerine harcanan eforun neden eski haline gerilediğini sorarlar. Temiz çalışma ortamı herkesin hoşuna gider ancak yönetimin 5 S uygulamalarını istemesinin sebebi aslında bu mudur?

5 S Sistemin İle Ortaya Çıkan Gizemler

5 S karlılığı arttırır çünkü 5 S elimine edilebilir atıklara etki eder. Kazanan operasyonlar daha üretim sektörü içerisinde daha etkindir. Üretim sahalarında problemler görülebilir ve çözülebilir. 5 S sistemlerinin etkin olarak uygulandığı işletmelerde dolaşmaya çıkıldığında çalışanların uygulama planlarına uygun hareket edip etmedikleri kolaylıkla anlaşılabilir. Eğer işletme her şey olması gereken yerde ise o birimde çalışanların yeni iyileştirmeler yapabileceği lider tarafından görülür. Karlılığın artması yönetim kademesi için tetikleyici bir etkendir. Gizem 5 S sürecinin karlılığı arttırdığı konusudur. Önemli olan 5 S Sisteminin etkin ve kurallara uygun yönetilmesi ve işletilmesidir. Ancak bazı kültür veya ülkelerde 5 S çabaları başarısız olmaktadır. Japonların 5 S sistemini tasarlarken göz ününde bulunduramadıkları konu sistemin Kuzey Amerika kültürüne uygun olmadığı gerçeğidir. Japon kültüründe uygunluk değerli bir husustur. Birçok Kuzey Amerikalı kendi kanıtsanmış davranışlarını sergilerler ve uygunluk onlar için çok takdir edilen bir husus değildir. Birçok Japona göre aşırılık doğal olmayan bir durumdur. Japonların çoğu sınırlı alanlarda yaşarlar. Bu nedenle Japonlar sadece ihtiyaçları olan araç ve eşyaları depolamak zorundadırlar. Çünkü yaşamak için yeterli alanları bulunmamaktadır. Amerikalılara bakıldığında çok geniş alanlarda yaşarlar. Bazı Amerikalıların o kadar çok eşyaları vardır ki kiralık depolar tutarak diğer eşyalarını buralarda saklarlar. Bu durum Amerikalıların bireysel ve aşırı bir kültür oluşturmalarına neden olmuştur. Bu ikilem Amerikalıların önceki komfor seviyelerine sürüklenmelerini ve 5 S uygulamalarındaki körelmeyi açıklamaktadır. Sistemin ikinci sırrı burada yatmaktadır. Amerikalıların karşılaştıkları eksiklik sistemin gözden geçirilmesi sürecinde kendi kendini zorlayan sürecin oluşturulamamasıdır. Bu husus 5 S in beşinci S’si olan sistematize etme noktasıdır.

 

 

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir