Kalite Nedir?

Kalite Nedir?

Ölçme ve Takip, Amanda Henkel

Yeni yapılan bir araştırma global kalite çevrelerine bakış olanağı sunmaktadır.

Kalite Nedir? Kalite faaliyet yürüttüğünüz endüstri ve organizasyonunuz için ne anlama gelmektedir? Sürekli iyileştirme ülkeniz, bulunduğunuz bölge ve topluluğunuz için şu an ve gelecekte ne anlama gelmektedir? Bu sorular bugüne kadar global ölçekte henüz yanıtlanamamıştır. Kalitenin bugünkü durumuna kapsamlı olarak bakılmadan kalitenin gelecekteki gelişim fırsatlarını belirlemek zor olacaktır. Bu durumu değiştirmek için ASQ (American Society for Quality) ve APQC (American Productivity and Quality Center) birbirleri ile işbirliği yaparak sorulara cevap verilebilmesi için araştırmalara başladı.

22 Ülkeden farklı kuruluşlar üzerinde yapılan araştırma organizasyonların kaliteyi yönetim, izleme, ölçme ve destekleme durumlarını ortaya çıkarmıştır. Araştırma toplam 3 fazda gerçekleştirilmiştir.

Kalite Nedir?

Araştırmanın ilk sorusu organizasyonların kalite sözcüğünde ne anladıkları idi. Organizasyonlar soruya çeşitli cevaplar vermişlerdir. Çok tartışılan konuyu açığa kavuşturmak için: Kaliteye dair tek bir tanım yapılabilir mi? Aşağıdaki tablo organizasyonların genel yanıtlarını göstermektedir. ASQ Genel Müdürü Paul Barowski 2011 yılında yapılan araştırmaya göre Kalite için henüz genel bir tanımın yapılamadığını aktarmıştır. İstatistikler henüz değişmemiştir. %50 çoğunluk kalitenin tek bir tanımının olmadığını düşünmektedir. Diğer %50 ise kalite için tek bir tanımın olması gerektiğini düşünmektedir. Kalitenin farklı tanımlarının olmasının temel sebebi Tata’nın kurucu Genel Müdürü tarafından 2013 yılında dünya genelinde bulunan organizasyonların çeşitliliği ve farklılığından ötürü diye yorumlanmıştır.

Bugün herkes kalite ve performans arasında ayırt edici bağlantı olduğunu kabul etmektedir.

1 Ürün/hizmetlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanması veya beklentilerin üzerine çıkılması
2 Müşteriye değer katan çıktıların sağlanması
3 Müşteriler için üretilen hizmet ve servislerin sürekli ölçülmesi ve geliştirilmesi
4 Müşteriye verilen taahhütler doğrultusunda hareket etme ve hataları raporlama
5 Doğru şeyi doğru zamanda doğru şekilde ve doğru kişilerle yapmak.
6 Müşteri geri dönüşünü garanti altına almak ve ürünlerin geri dönüşünü engellemek.
7 Aktivite ve proseslerin hergün iyileştirilmesi ile müşterilere en yüksek değerin sağlanması.
8 Müşteri ihtiyaçlarını sağlamadan/gerçekleştirmeden önce müşteri isteklerini organizasyon imkanları dahilinde öngörebilmek.
9 Organizasyon genelinde en iyi ürün/hizmeti üretmeye ya da sağlamaya yönelik müşteri değerinin oluşturulması.
10 Müşteri, çalışanlar ve ilgili müşteri beklentilerinin karşılanması ve bu beklentilerin üzerine çıkılması

 

Figür 1

Kalite Nedir
Kalite Nedir

 

Kalite Nedir? Kalite Ne Yapıyor?

Not: Yukarıdaki oranlar yuvarlamalardan dolayı %100’e tekabül etmeyebilir.

Katılımcıların bir kısmı kaliteyi müşteri algısında değer yaratma olarak nitelerken diğer gurup sürekli iyileştirme aktivitesi veya Organizasyon performansını yönetmeyen yarayan metot yada uyum aktivitesi olarak yorumlamıştır. (Figür 1) Büyük organizasyonların %33’ü kaliteyi temel olarak uyum aktivitesi olarak değerlendirirken, küçük organizasyonların %15’i aynı düşüncededir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar kaliteyi rekabetçilerini geçmeye imkan veren varlık olarak daha fazla nitelemektedir. Hizmet sektörünün bu noktadaki inancı üretim sektörüne göre 1.6 kat daha fazladır. Firmalar kaliteyi nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar önemli olan kalitenin nasıl yönetildiği ve kontrol edildiğidir.

Kalite Nedir? Kalite Ne Yapıyor?

Kalite Güvence ve Kalite Yönetimi farklı değerlendirilse de sonuç olarak organizasyonların çoğunda kalite hedefleri stratejik hedeflerden gelmektedir. Katılımcıların %89’u standart bir kalite yönetim prosesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Organizasyonların çoğunluğu yönetim sistemi olarak ISO standartlarını uygulamaktadırlar.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir