GAB 2014 Standardı

GAB 2014 Standardı

GAB 2014 Standardı

 

GAB 2014 STANDARDI pazarlama ve kamuoyu araştırmaları konusunda hizmet sağlayan kuruluşların asgari kalite şartlarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Standardın amacı;

 

Araştırma şirketlerinin hizmet kalitesini artırmak,

müşteri memnuniyetini sağlamak

Araştırma şirketlerinin iş süreçlerini geliştirmek,

Araştırma şirketlerinin konusunda yürüttükleri faaliyetlere yardımcı olmak,

sektörde belirli bir standardizasyon kavramının oturmasını amaçlamak.

 

Standardın içeriğini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

  1. GİRİŞ
  2. TERİMLER VE TANIMLAR
  3. GAB/KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

3.1 Genel Şartlar

3.2 Doküman Yönetimi

3.3 Kayıtların Yönetimi

3.4 GAB/Kalite El Kitabı

3.5 Sorumluluk ve Yetki

3.6 GAB Sorumlusu (Kalite Yönetim Temsilcisi)

3.7 GAB/Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğini Gözden Geçirme ve İyileştirme

3.7.1 Müşteri Geri Bildirimi

3.7.2 İç Denetim

3.7.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

3.7.4 Gözden Geçirme

3.8 İnsan Kaynakları

3.8.1 Yetkinlik, Eğitim ve Bilinçlendirme

3.8.2 Saha Çalışanlarının Değerlendirilmesi

3.9 Satın alma/Dış Kaynak Kullanımı

  1. ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

4.1 Müşteri Taleplerinin Alınması

4.2 Teklif ve Sözleşmeler

4.2.1 Teklif

4.2.2 Sözleşmeler

4.3 Proje Takvimi, Soru Formu ve Tartışma Rehberi

4.4 Araştırma Projesine İlişkin Açıklama (Brief)

4.5 Örnekleme

4.6 Veri Toplama

4.6.1 Veri Toplama Yönetim Yapısı

4.6.2 Saha Araştırmacısı Seçimi

4.6.3 Katılımcı Teminatı

4.6.4 Saha Çalışması Tarihi, Süresi

4.6.5 Kalitatif Araştırmada Katılımcı Seçim Kriterleri

4.7 Veri Yönetimi ve İşleme

4.8 Araştırma Projesinin Raporlanması

4.9 Gizlilik

4.10 Yayımlama

4.11 ESOMAR ve Diğer Mesleki Kuruluş Notları

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir