İso belgelendirme

iso belgelendirme

İso tarafından oluşturulmuş olan tüm standartlara dair belgelendirme yöntemi sabit olmakla beraber aşağıda tarif edildiği çerçevede gerçekleştirilir. Belgelendirme öncesinde belgelendirme hizmeti veren firma seçilerek başvuru işlemleri yapılır.

iso belgelendirme, kapsam

Başvuru sürecinde en önemli nokta denetimin yani iso belgesinin kapsamının belirtilmesidir.  Örneğin hem mobilya hemde tekstil ürünleri üreten bir firma tekstil üretimi faliyetini belge kapsamına almayabilir. Yada kuruuşlar öncelikli veya önem derecesi yüksek olan alanlarını belge kapsamına alabilirler. Aynı zamanda farklı alanlarda üretim veya hizmet gerçekleştiren bir firma müşteriye değen yüzünü belge kapsamına alabilir. İso standardı bu noktada kapsamın seçimini kuruluşlara bırakmaktadır.

iso belgelendirme, hariç tutma

İso belgelendirmesinde standardın bazı bölümleri hariç tutulabilir. Hariç tutma standardın ilgili bölümünün belge kapsamına alınmaması ve denetlenmemesi anlamına gelmektedir.

iso belgelendirme  Denetimi nasıl gerçekleşir?

İso belgelendirme TÜRKAK Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş yani akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.Türkiye’de belgelendirme yetkisine sahip 200’ün üzerinde kuruluş bulunmaktadır. Belgelendirme kuruluşları Türkiye’nin tüm illerinde olmakla beraber, ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya illerinde konumlanmışlardır.

Belgelendirme denetimleri iki aşamalı yapılmaktadır.

  1. Yeterlilik Denetimi: Belgelendirme kuruluşu talepte bulunan firmanın dokümantasyonunu incelemek yoluyla iso 9001 standardının dokümantasyon şartı istediği prosedür, talimat ve el kitaplarını kontrolünü yapar. Denetimin sonunda firmanın iso 9001 belgesi alma noktasındaki yeterliliğinini belirlenir.

 

  1. Uygunluk Denetimi: Uygunluk Denetimi belgelendirme denetiminin ikinci aşamasıdır. Yeterlilik denetiminden geçen kuruluş uygulama denetimine tabii tutulur. Artık dokümantasyonun yeterliliği sağlanmış, ikinci aşama olarak dokümante edilmiş faaliyetlerin nasıl uygulandığının kontrolü yapılır.

 

Uygunluk denetimini başarıyla veya birtakım bulgularla kapatan firma uygunsuzlukların kapatılması halinde belge almaya hak kazanmış demektir. Süreç belgenin tanzim edilerek gerekli akreditasyon kuruluşları tarafından onaylanarak firmaya iletilmesi ile sona erer.

Kalite Yönetim Sisteminin işletilmesi için iso belgelendirme sonrasında yapılması gerekenler

İso belgesi salt bir doküman olmakla beraber sistem etkin bir biçimde işletilmediği noktada kendi başına hiçbir anlam ifade etmez. Burada önemli olan sistemin etkinliğinin arttırılması ve sistemin sürekli iyileştirme çevrimi yoluyla verimli çalıştırılmasıdır. Çalışanların desteği, müşteri memnuniyetinin arttırılması, hizmet standartlarının yükseltilmesi yoluyla planla, uygula, kontrol et, önlem al PUKO döngüsünün çalıştırılmasıdır.

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir