Kalite Kültürünün Bileşenleri

Kalite Kültürünün Bileşenleri
Kalite Kültürünün Bileşenleri

Kalite Kültürünün Bileşenleri

 1. Liderlik

Kalite Kültürünün etkin olarak yürütülmesi için kuruluşların en tepeden en aşağıya hitap eden Kalite Kültürü tasarlamaları gerekir. Liderlik yoluyla vizyon ve beklentiler net olarak tanımlanır ardından kalite hedefleri belirlenir ve bu hedefleri gerçekleştirenler veya katkı sunanlar ödüllendirilir. Bazı organizasyonlarda tepe yöneticiler kalite proseslerinin gerçek sonuçlarını göremeyebilirler bunun sebebi bazı performansların sunumlardan çıkarılması veya yeteri kadar derine inmemiş performanslardır. Bu nedenle liderler performansları iyi değerlendirmeli ve sorgulamalıdırlar. Aksi durumda tepe yönetim süreçlerin başarı ve başarısızlığı konusunda yanılabilir veya yanıltılabilirler. Kalite Kültürünün oluşturulması süreçlerinde kalite birimlerinde çalışanların görüşlerinin alınması liderlik kadar önemlidir çünkü bu grup her zamana kuruma farklı perspektiften bakar.

 1. Vizyon ve Değerler

Etkin Kalite Kültürünün oluşturulmasında Liderlikten sonra gelen ikinci konu kalite vizyonu ve değerlerdir. Vizyon ve değerlerin net olarak tanımlandığı kuruluşlarda çalışanlar ürün ve hizmet sağlama aşamalarında bu hedef ve stratejilere göre faaliyetlerini yürütürler. Vizyon, değerler ve liderlik kurumların Kalite Kültürünün temelidir. Liderler bu prensiplerin tüm kuruma ulaştığından, anlaşıldığından ve uygulandığından emin olmalıdırlar. Aksi durumda stratejiler, hedefler ve süreçler hep havada kalacaktır.

 

Kalite Kültürünün Bileşenleri 1
Kalite Kültürünün Bileşenleri 1
 1. Müşteri Odaklı Kalite

Kurum Kültürünün bu komponenti en ayırt edici olanıdır. İdeal kurumlar ile sıradan kurumlar bu komponent açısından değerlendirildiğinde gerçek farklılıklar ortaya çıkar. İdeal şirketler kalite yapılanmalarını bu bakış açısından yola çıkarak dizayn ederler. Diğer kurumlar ise daha çok ürün ve kar odaklı hizmet ve ürün sağlarlar. İdeal şirketler müşteri odaklıdır ve tüm süreçlerini müşterilerden ve çalışanlardan geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla geliştirirler. Diğer yandan kuurm paydaşları daha çok kar odaklıdır. Ancak ideal şirketler paydaşlarına, ortaklarına kalite ve karlılık arasındaki ilişkiyi iyi anlatarak kalitenin aslında karlılığa hizmet ettiğini kabul ettirerek süreçlerini geliştirirler. Kalite gerçek anlamda müşteri taleplerini organizasyonel performansa çeviren bir unsurdur. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin kurumların kalite arayışlarını desteklediği ve beslediği açıktır bu nedenle ideal kurumlar müşteri ihtiyaçlarını iyi anlayarak kalite ve finans arasındaki bağlantıları netleştirir ve süreçlerini etkin olarak yönetirler.

 1. İnovasyon, Yatırım ve Projeler

İdeal organizasyonlar çalışanların ödüllendirilmesi ve müşterilerin en iyi çalışanı seçmesi gibi sistemleri diğer organizasyonlara oranla daha fazla uygularlar. İdeal organizasyonlar aynı zamanda geleneksel olmayan proje ve yatırımlar ile süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırırlar. İdeal organizasyonlar süreçlerinin performansını görebilmek için birçok girdi kullanılan bu girdiler müşteri geri bildirimleri, süreç performans göstergeleri ve kritik performans göstergeleri olarak örneklenebilir. Bazı ideal şirketler hataları dahi ödüllendirerek kalite kültürünün arttırılmasını teşvik etmektedirler.

 1. Kuruma Özgü Kalite Kültürünün Oluşturulması

Sonuç olarak hiçbir organizasyon mükemmel değildir. Tıpkı insanların ihtiyaçları olduğu gibi kurumların da bazı ihtiyaçları vardır. Her kurumun kendine özgü değişkenleri olduğundan farklı ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle her kurum iç sesine kulak vermek yoluyla kendi ihtiyaçlarını saptamalı ve kendine özgü kalite kültürünü oluşturmalı ve sürdürmelidir.

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu

ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu/Rehberi

Kurumsal sosyal sorumluluk (Corporate Social Responsibility) CRS tüm dünyada öne çıkan bir konu haline dönüşmektedir. Bu nedenle çalışanlarından etkin üretim gerçekleştirmelerini bekleyen organizasyonlar bu bağlamla üzerlerine düşen bazı sorumluluklarını yerine getirmelidir.

ISO 26000 Uluslararası Standartlar Enstitüsü tarafından yayımlanmış Sosyal Sorumluluk Rehberidir.

ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu/Rehberi Temel Maddeler;

 

 • Tüketici Konuları
 • Çevre
 • İşçi Tecrübeleri
 • Toplum entegrasyonu ve Gelişimi
 • İnsan Hakları
 • Adil İşletme Tecrübeleri
 • Organizasyonle yönetim

Sosyal sorumluluk herkes için kazan-kazan ilişkisidir.

 

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.kaliten.com

 

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

 

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu
Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Emniyet Yönetim Sistemi emniyet risklerinin yönetimi için uygulanan bir yaklaşımdır. Havacılık otoriteleri havalimanları ve uçuş okulları için Emniyet Yönetim Sistemlerinin uygulanması konusunda kural koymaktadırlar. Emniyet Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemleri arasındaki etkileşim düşünüldüğünde Emniyet Yönetim Sistemlerinin uygulanmasının çok zor olmadığı ortaya çıkar. Sürekli iyileştirme kavramını hatırlarsak havacılık endüstrisinin emniyet yönetiminin geliştirilmesi için her sektörde olduğu gibi çaba harcadığı sonucuna ulaşabiliriz. Sektörün odak noktası risk yönetimi, kalite güvence, emniyet konularını adresleyen teşvik sistemi ve politikaların hepsini güçlü olarak kapsayan Emniyet Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve diğerlerinin inisiyatifi ile Federal Havacılık Yönetimi (FAA) havalimanları ve havacılık okulları için Emniyet Yönetim Sistemlerinin kurulması için gönüllü önderlik faaliyetleri yürütmektedir. Federal Havacılık Yönetimi (FAA)’in amacı Emniyet Yönetimi için anlaşılır, görsel, stratejik bir rehber oluşturmaktır.

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

Bu rehber dört temel başlıkta tasarlanmıştır. Sistemin kurulması için gönüllü olan kuruluşlar aşağıdaki konulardan yararlanmışlardır;

 1. FAA ve ICAO rehber materyalleri
 2. Standart havacılık emniyet prosedürleri
 3. GAP analizleri
 4. Kalite Yönetim araçları ve değerlendirmeleri

Havacılık alanında etkin bir emniyet yönetim sisteminin uygulanması için en önemli konu AS9100 standardının doğasında olan gerekliliklerin sağlanmasıdır.

SMS gereklilikleri ile FAA’nın beklentileri arasındaki benzerlikleri ve ilkeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Figür 1

Tablodan görüleceği üzere FAA sistematiği ile iso 9001 gereklilikleri birebir uyumludur. Aynı zamanda Emniyet Yönetim Sistemleri ve iso 9001 standardı birbirleri ile uyumludur.

Bu bağlamda Yantiss şu yorumu yapmıştır; kalite kabul edilebilir emniyet performansı için anahtardır.

Benzer özellikler Uluslararası Civil Havacılık Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı ile FAA SMS uygulama rehberi arasında mevcuttur. Söz konusu manueller de birbirleri ile uyumludur.

Emniyet Yönetim Sistemi emniyet risklerinin etkin yönetimi için yukarıdan aşağıya inen yapıya sahiptir. Belirlenen riskler sistematik olarak ele alınır ve politika ve prosedürlere uygun olarak değerlendirilir.

Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kalite Sistemleri ile Entegrasyonu

FAA Emniyet Yönetim Sistemine derinlemesine bakıldığında sistemin odak noktasının emniyet politikası, emniyet risk yönetimi, emniyet teşviği, emniyet güvence olduğunu söyleyebiliriz.

 1. Emniyet polikası

Emniyet politikası belirlenen hedeflere ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan süreçlere ve yönetimin taahhütlerine bütünsel, sistematik bakış yeteneği sağlar.

 

 1. Emniyet risk yönetimi

Emniyet risk yönetimi işyeri tehlikelerinin tanımlandığı, değerlendirildiği ve risk kontrol tedbirlerinin gerçekleştirildiği aşamadır.

 1. Emniyet teşviği

Emniyet teşviği etkin emniyet kültürünün oluşturulması ve emniyet bilincinin arttırılması için iş gücünün eğitimine odaklanır.

 1. Emniyet güvence

Emniyet güvence sisteminin püf noktası data toplama, analiz faaliyetlerinin ve geri bildirim sisteminin etkin uygulanmasıdır.

 

 

 

ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirme

ISO 9004 Türkçe, Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirmeleri için Kılavuz, temel prensipler, maddeler, koşullar,

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standartlar ve veya dokümanlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kalite yönetim sistemi

4.1 Yönetim Sistemleri ve Prosesler

4.2 Dokümantasyon

4.3 Kalite Yönetim Sistemi prensiplerinin kullanımı

5. Yönetim sorumluluğu

5.1 Genel Kılavuz

5.2 İlgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri

5.3 Kalite politikası

5.4 Planlama

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.6 Yönetimin gözden geçirmesi

6. Kaynak yönetimi

6.1 Genel Kılavuz

6.2 Çalışanlar

6.3 Alt yapı

6.4 Çalışma ortamı

6.5 Bilgi

6.6 Tedarikçiler ve ortaklar

6.7 Doğal kaynaklar

6.8 Mali kaynaklar

7. Ürün gerçekleştirme

7.1 Genel Kılavuz

7.2 İlgili taraflar ve ilgili prosesler

7.3 Tasarım ve geliştirme

7.4 Satın alma

7.5 Üretim ve hizmet çalıştırmaları

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1 Genel Kılavuz

8.2 İzleme ve ölçme

8.3 Uygunsuzluğun kontrolü

8.4 Verilerin analizi

8.5 İyileştirme