Risk Based Thinking and Risk Based Auditing

 

risk-based-auditing
risk-based-auditing

One of the benefits of risk based audits that had been introduced since 2011 is to unlock the hidden risks that couldn’t be identified by the organization itself and monitoring of the current risk treatments.

But the auditor may fail to identify significant risk, or may identify a risk that is not important, because the auditor’s evaluation mainly depends on samples, therefore that would involve a sampling risk.

The new ISO 9001:2015 incorporated Risk Based Thinking to the quality management system in the very beginning, during the planning stage, so all risks and opportunities associated with the organization’s context and objectives are identified, analyzed, treated and monitored a head of time.

The internal or external auditor is not solely responsible for this anymore, but the organization leadership and every process owner too.

This is how Risk Based Auditing and Risk Based Thinking will go hand in hand, and I’ve devoted the rest of the article to show how to do this without being overwhelmed by the risk management jargon.

 

Enerji Sektörünün Geleceği

 

Enerji Sektörünün Geleceği
Enerji Sektörünün Geleceği

 

Enerji Sektörünün Geleceği

Yakın gelecekte birincil enerji kaynaklarının tükenmesi veya giderek artan enerji gereksiniminin karşılanamaması, bilinen mevcut kaynaklar yanında; yeni, temiz ve tükenmez

(yenilenebilir) enerji kaynaklanan da yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Ancak tüm bunların istenilen boyutlarda gerçekleştirilmesi, bu alanlara hızla ekonomik ve teknolojik yatırımların yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Enerji alanında gelecekte yaşanacak en önemli değişim sürdürülebilir kaynaklara dönüşüm, verimliliğin arttırılması, çevre zararının en aza indirilmesi olarak öngörülmektedir. Bu bağlamda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere rehberlik edecektir. Standartların son versiyonlarında uygulanan temel değişiklikler dikkate alındığında (Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi) öngörülerinin örtüştüğü görülmektedir.

Sürdürülebilir kaynaklara dönüş olarak akıllı şehirlerin kurularak şehirlerde kullanılan enerjinin maliyeti düşük ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi uygulamalarına geçiş yavaş yavaş başlamıştır. Sanayide ise benzer çalışmalar yürütülmektedir. Kuruluşlar ve otoriteler bu kapsamda maliyet, sürdürülebilirlik, çevre faktörlerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Özellikle dünya üretiminin merkezi olan Çin enerji geliştirmelerinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda gereken iyileştirmeler yapılmadığı durumda Çin çok yakında ihtiyacı olan çevreye duyarlı ve ekonomik enerjiyi sağlayamaz konuma gelecektir. Bu nedenle Çin hem sürdürülebilir hem de erişimi kolay enerji kaynaklarına yönelmiştir.

Avrupa ve Amerika’daki duruma baktığımızda paralel gelişmeler yürütüldüğünü görürüz. Özellikle kuzey Avrupa enerji ihtiyacının %70inden fazlasını sürdürülebilir yöntemlerden karşılamaktadır. Kanada ve Amerika ise enerji maliyetlerini ve sürdürülebilirliği sağlamak adına bilimsel ve Operasyonel tüm kaynakları seferber etmiş durumdadır. Son zamanlarda petrol stok ve fiyatlarında yaşanan gelişmeler Amerika’nın bu konudaki uzun vadeli plan ve hedeflerini göstermektedir.

 

Eğitim Sektörünün Geleceği

egitim-sektorunun-gelecegi
egitim-sektorunun-gelecegi

Eğitim Sektörünün Geleceği

 

Amerikan Kalite Derneği ASQ her yıl The Future of Quality Raporu yayınlamaktadır. Bu rapor bir önceki yıla dayalı bilgi, sonuç ve raporlar ve sonraki yıllara dair öngörüler içermektedir. Raporda ayrıca temel sektörlere yönelik uzman görüş ve beklentilerine yer vermektedir. Temel sektörler içinde bulunduğumuz dönemi etkileyen ve geleceğe yön vermekte olan alanları içermektedir. Eğitim, sağlık, bilişim, enerji, savunma ve havacılık, uzay, otomotiv sektörleri bu alanlardan bazılarıdır.

2015 Yılı raporu eğitim sektörünün önemli değişikliklere uğrayacağını göstermektedir.

 

Raporda vurgulanan en önemli konu teknoloji çağının hızı, getirdiği yenilikler, bilgiye erişimin kolaylığı, sınırların ortadan kalktığı olgusudur.

 

Klasik sistemde bilgi kütüphane ve okullarda edinilirken günümüz koşullarında bilgi her yerdedir. Dolayısıyla bilgiye erişim için okul binalarına ihtiyaç olmadığı vurgulanmaktadır. Buna rağmen ebeveynlerin çalışma sebebi nedeniyle eğitimin okul binalarında sürdürüleceği belirtilmektedir. Yine de bu sistemi şimdiden değiştirmiş olan bazı okullar mevcuttur (Khan Okulları).

 

Diğer konu öğrenme alanında bilimsel araştırmalar ışığında artık kişisel özelliklere uygun eğitim sistemlerinin tasarlanması ihtiyacı gerekliliğidir. Yeni nesil araştırma ve öğrenmeye açık, özgür düşünen bir kitle olarak görülmektedir.

 

Okullar ise içinde barındırdığı kurallar ve hiyerarşi sayesinde özgürlüğü kısıtlamakta ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir. Ünlü eğitim profesörü Sir Ken Robinson eğitimin öğrencileri sadece bir sonraki okula hazırladığı ve tamamen üniversite profesörleri yetiştirmeye odaklı çalıştığını vurgulamaktadır. Matematik, Fen dersleri zayıf öğrenciler her ne yetenekleri olursa olsun başarısız olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle yeni eğitim sistemi yaratıcılığı öne çıkaran ve kişinin farklı yeteneklerine hizmet edebilecek şekilde tasarlanmalıdır. (Sir Ken Robinson). Kalite Yönetim Sistemleri dikkate alındığında ISO 9001 Standardının 5.4 Maddesi (Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması) tam olarak bu konuya işaret etmektedir. Ayrıca yaratıcı düşüncenin desteklenmesi için ISO 10018 Inovasyon Standardı ISO 9001 temel maddeleri baz alınarak tasarlanmıştır.

 

How to Train People More Effectively

How to Train People More Effectively

How to Train People More Effectively

 

HOW DO YOU keep a group of adult learners engaged for a full day of training?

 

Four steps for teaching a skill more effectively,

 

Explain: Explain what you are going to teach and why. The why is important because it provides participants with the context around a particular concept. Tell them the steps involved. Visual aids might be helpful for this step. Use questions to gauge their understanding.

 

Demonstrate: Demonstrate the steps using an example or actual materials. Describe what you are doing. Go at a slow pace so each step in the process is clearly demonstrated.

 

Guide: Guide learners as they go through the exercise for the first time. Provide the materials and tools needed to complete the exercise. A learner

must do a new activity at least twice. That’s how real learning takes place. Repetition is essential. Let them practice the skills.

 

Enable: Enable learners by letting them perform the skill themselves without intervention. Evaluate the effort. Encourage the learners to keep trying

until they master the skill. Recognize and celebrate success. Only then have you enabled learners to go off on their own and use that skill.

 

EDGE in action

The following example describes how I use the EDGE model with process mapping.

 

Explain: In most businesses, so much of what occurs is invisible. Process maps help make processes visible. The process map is fundamental in

achieving consistency and repeatable results in business. From my experience, the most effective explanations incorporate stories, and the most

effective stories are personal. My own personal story describes my father’s experience in the emergency room a few years ago. During his stay, I observed

several process breakdowns and captured them on a process map. I used the map to effectively start a constructive dialogue with hospital executives.

 

Demonstrate: I demonstrate how to build a simple process map by walking everyone through the step-by-step process. The animation feature in PowerPoint is powerful to demonstrate the steps.

 

Guide: Now we’re ready to start learning by doing. Our exercise contains contains a short narrative and objectives to build a current-state map. A time limit is provided with expectations for a read-out. Each team is given Post-Its, markers and fl ip charts to complete the exercise. Learning during this stage is discovery driven. Ideas are shared and knowledge transfer occurs. As the trainer, I walk around the room listening to and observing each team. I answer questions, and offer guidance and direction when I see teams are stuck. My role is coach and mentor.

 

Enable: After 20 minutes, I ask for volunteers to give a read-out. There is always some anxiety when presenting to a class. It is critical, however, that I give the presenter and his or her team some breathing room. The presenter must feel empowered without any intervention. I facilitate the discussion by asking questions and encouraging other teams for their perspective. At the end of each read-out, we recognize each team’s efforts with a round of applause. Taking the time to recognize a team and celebrate it in a public way more effectively communicates your goal than any other method. Using the EDGE model in your training can give you an edge and ensure learning really takes place.

 

 

Source QP April

 

8 Principles of ISO 9000

8 Principles of ISO 9000
8 Principles of ISO 9000

 

8 Principles of ISO 9000

 

As the new revision has been in proggres I would like to share the 8 Principles of ISO 9000 series. However ISO has changed the principles to 7 pillars. Soon I will share the new model.

 

Principles

8 Principles of ISO 9000

 

1 Customer Focus

 

 • organisations depend on their customers
 • should understand current and future needs
 • should meet and strive to exceed expectations.

 

2 Leadership

 

 • establish unity of purpose and direction
 • create and maintain appropriate environment
 • enable people to become fully involved and achieve objectives.

 

3 Involvement of People

 

 • people at all levels are essence of an organisation
 • full involvement
 • enable their abilities.

 

4 Process Approach

 

 • Desired results are achieved more efficiently when activities and resources are managed as a processes
 • organisation must identify and manage interrelated and interacting processes
 • output of one process = input of next process

 

5 System Approach to Management

 

 • identify, understand, manage interrelated processes
 • increase effectiveness and efficiency.

 

6 Continual Improvement

 

 • Continual improvement of the organisation‘s overall performance should be a permanent objective

 

7 Factual Approach to Decision Making

 

 • Effective decisions are based on the analysis of data and information

 

8 Mutually Beneficial Supplier Relationships

 • organisation and supplier are independent
 • mutually beneficial relationships enhance the ability for both to create value.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com