ISO 45001

ISO 45001
ISO 45001

 

ISO 45001

 

Significant changes to OHSMS requirements

 

 

There are a number of areas where the requirements in ISO/DIS 45001 represent a significant departure from those set out in OHSAS 18001 and Annex SL. These include the following key changes:

 

 • Increased emphasis on worker participation and the inclusion of explicit requirements

for involving workers’ representatives in organizational decision making.

 

 

 • Complex planning requirements that would replace Annex SL’s risk-based thinking approach with requirements to control every risk and opportunity.

 

 

Lack of clarity related to riskbased thinking requirements

 

There’s been a great deal of discussion about the new risk-based thinking requirements in ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015. The issues related to Handling “risks and opportunities” in these standards are also present in ISO/DIS 45001.

 

Section 6 of ISO/DIS 45001 is long and disjointed, and many new subclauses were added. This has led to a lack of clarity about what is actually required.

 

Pareto Diagram

Pareto Diagram
Pareto Diagram

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

Pareto Diagram

Pareto diagrams graphically depict categorical data. A Pareto diagram is a bar graph, and each bar represents a

category. The bars are rank ordered in descending order from left to right. resulted from just a few causes.

Today, the Pareto principle implies 80% of process problems can be accounted for by 20% of process factors.

 

 1. Decide which categories will be used for grouping, such as the quantity of each type of lab test orreasons for patient falls.
 2. Decide how you will measure the categories.
 3. Gather data and place them into one of the categories.
 4. Enter the categories, counts and cumulative frequency into a table or spreadsheet.
 5. Develop the diagram. Figure 1 shows the categories of complaints in descending order.
 6. Interpret the diagram. The most frequent

complaints shown in Figure 1 are that the room is not stocked or is dirty. These two categories account for about 59% of the total complaints.

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

pareto diagram sample 1
pareto diagram sample 1

 

pareto diagram sample 2
pareto diagram sample 2

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

2015 Yılının Kalite Olayı

2015 Yılının Kalite Olayı
2015 Yılının Kalite Olayı

 

2015 Yılının Kalite Olayı

Amerikan Kalite Derneği ASQ 2016 Şubat sayısında 2015 Yılının Kalite ile İlgili En Önemli Hikayesi Nedir sorusunun yanıtını anket yoluyla duyurmuştur.

 

2015 Yılının Kalite ile İlgili En Önemli Hikayesi Nedir?

 

2015 Yılının Kalite Olayı İstatistik
2015 Yılının Kalite Olayı İstatistik

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

2015 Yılının Kalite Olayı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri globalleşen Dünya ve artan rekabet göze alındığında şirketler için olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Dünya genelinde en çok kullanılan Yönetim Sistemleri aşağıdadır.

Kalite Yönetim Sistemleri uygulamaları kuruluşların yapı ve özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedende standartların etkin ve verimli uygulanarak müşteri memnuniyeti ve karlılığın arttırılması çok önemlidir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşlarda aşağıdaki sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmazdır;

 • Verimsizlik
 • Yüksek maliyetler
 • Çalışan memnuniyetsizliği
 • Müşteri memnuniyetsizliği
 • Aksaklıklarda artış

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşları daha iyi tanıyabilmek için bu kuruluşlarda ortaya çıkan belirtileri detaylı incelemek gerekir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin Etkin Uygulanmadığı Kuruluşların Ortak Özellikleri;

 1. Ani olarak ortaya çıkan kalite bildirimleri, sürprizler, aksaklıklar.
 2. Etkin olmayan önleyici faaliyetler.
 3. Etkin olmayan düzeltici faaliyetler ve tekrarlanan uygunsuzluklar.
 4. Kalite fonksiyonunun stratejik planlamada etkisinin olmaması ve üst seviye yönetimde kalite fonksiyonunun etkisinin görülmemesi.
 5. Değişimin uzun sürmesi ve değişime direnç gösterilmesi.
 6. Gözden geçirme toplantılarının sık yapılmaması, toplantıların etkin olmaması ve toplantıların çalışanlar tarafından anlamsız görülmesi.
 7. Aşırı yüklü dokümantasyon fonksiyonu.
 8. Kayıtlar üzerinde çok durulması, her bilgi ve verinin kayıt altına alınması.
 9. Müşteriler ile büyüme yaklaşımının anlaşılmamış olması.
 10. Süreçler, pazar payı ve teknolojide ağır büyüme.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Kalite Yönetim Sistemleri

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi
Denetim ve Risk Yönetimi

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Etkin bir risk yönetim sitemi uygulamak için denetim çıktılarının doğru analiz edilmesi ve bu çıktıların güvenirliliğinin garanti altına alınması çok önemlidir.

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim prensipleri aşağıdaki amaçların karşılanması için gerçekleştirilir.

 1. Denetim üzerinde anlaşılmış bir standarda göre gerçekleştirilir.
 2. Denetçiler uyumluluk için kontrol ve denkliği değerlendirirler.
 3. Denetimlerde kanıt toplanır.
 4. Denetimlerde toplanan bilgiler risk ve risk azaltması için planların uygulanmasında kullanılır.

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdaki konuların oldukça önemli olduğu görülür;

 1. Yanlış gidebilecek konular nelerdir?
 2. Yanlış gidebilecek konunun oluşma ihtimali nedir?
 3. Olası sonuçlar nelerdir? (Etki)

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim sonuçlarının güvenirliliğinin doğru belirlenebilmesi için aşağıdaki başlıklar size rehberlik edebilir;

 1. Onaylar
 2. Dokümantasyon
 3. Analitik kanıtlar
 4. Tedarikçi talepleri
 5. Tekrarlanan testlere ait bilgiler
 6. Gözlemler

Toplanan bilgilerin güvenirliliği için aşağıdaki adımlar dikkate alınabilir;

 1. Objektiflik; Edinilen bilginin objektifliği çok önemlidir.
 2. Dokümantasyon; Sözlü bir beyana karşın dokümantasyondan alınmış bir örnek daha belirgindir.
 3. Dış bağlamlılık; Edinilen veri üçüncü taraf bir denetimden alınmışsa doğruluğu daha da inandırıcıdır.
 4. Örneklemenin miktarı; Denetimde alınan verinni örnekleme miktarı sistematik yaklaşımın sağlanabilmesi için önemlidir.
 5. Örnekleme metodu
 6. Doğrulama
 7. Zamanındalık
 8. Otoritenin gücü; Denetimde edinilen bilginin nereden alındığı ve bilginin sahibi sonucun doğruluğu için önemlidir.
 9. Doğruluk
 10. Kontrollerin yeterliliği

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com