Enerji Sektörünün Geleceği

 

Enerji Sektörünün Geleceği
Enerji Sektörünün Geleceği

 

Enerji Sektörünün Geleceği

Yakın gelecekte birincil enerji kaynaklarının tükenmesi veya giderek artan enerji gereksiniminin karşılanamaması, bilinen mevcut kaynaklar yanında; yeni, temiz ve tükenmez

(yenilenebilir) enerji kaynaklanan da yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Ancak tüm bunların istenilen boyutlarda gerçekleştirilmesi, bu alanlara hızla ekonomik ve teknolojik yatırımların yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Enerji alanında gelecekte yaşanacak en önemli değişim sürdürülebilir kaynaklara dönüşüm, verimliliğin arttırılması, çevre zararının en aza indirilmesi olarak öngörülmektedir. Bu bağlamda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere rehberlik edecektir. Standartların son versiyonlarında uygulanan temel değişiklikler dikkate alındığında (Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi) öngörülerinin örtüştüğü görülmektedir.

Sürdürülebilir kaynaklara dönüş olarak akıllı şehirlerin kurularak şehirlerde kullanılan enerjinin maliyeti düşük ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi uygulamalarına geçiş yavaş yavaş başlamıştır. Sanayide ise benzer çalışmalar yürütülmektedir. Kuruluşlar ve otoriteler bu kapsamda maliyet, sürdürülebilirlik, çevre faktörlerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Özellikle dünya üretiminin merkezi olan Çin enerji geliştirmelerinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda gereken iyileştirmeler yapılmadığı durumda Çin çok yakında ihtiyacı olan çevreye duyarlı ve ekonomik enerjiyi sağlayamaz konuma gelecektir. Bu nedenle Çin hem sürdürülebilir hem de erişimi kolay enerji kaynaklarına yönelmiştir.

Avrupa ve Amerika’daki duruma baktığımızda paralel gelişmeler yürütüldüğünü görürüz. Özellikle kuzey Avrupa enerji ihtiyacının %70inden fazlasını sürdürülebilir yöntemlerden karşılamaktadır. Kanada ve Amerika ise enerji maliyetlerini ve sürdürülebilirliği sağlamak adına bilimsel ve Operasyonel tüm kaynakları seferber etmiş durumdadır. Son zamanlarda petrol stok ve fiyatlarında yaşanan gelişmeler Amerika’nın bu konudaki uzun vadeli plan ve hedeflerini göstermektedir.

 

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler
ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

 

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının getirdiği önemli değişikliklerden biri önleyici faaliyetlerin kaldırılmasıdır. Birçok kuruluş şimdi önleyici faaliyetleri nasıl yöneteceğini düşünmektedir.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı önleyici faaliyet kavramını kaldırmıştır ancak önleyici faaliyetlerin uygulanması “risk bazlı düşünme” başlığı altında değerlendirilmelidir.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı madde 6.1 risklere yönelik aksiyonların planlanmasını gerektirmektedir. Bunula birlikte organizasyon bu risklere yönelik planlanan faaliyetlerin etkinliğini de izlemelidir. ISO 9001-2008 versiyonu risk kavramını içermemektedydi bunun yerine düzeltici ve önleyici faaliyetler tanımlanmaktaydı. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ise bu kavramları risk başlığı altında standartta çeşitli yerlerde tanımlamaktadır.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

Risk kavramı ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı içerisinde toplam 16 yerde geçmektedir.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler in etkin uygulanabilmesi için düzeltme, düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet, risk ve uygunsuzluk kavramların çok iyi anlaşılması ve tanımlanması gerekmektedir.

Düzeltme ve düzeltici faaliyetler standardın 9 ve 10uncu maddelerinde açıklanmaktadır.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler kavramı risk içerisine yedirilmiş ve organizasyonu etkileyebilecek risklerin önceden tanımlanarak etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu değişikliğin sebebi 2008 revizyonunda yer alan önleyici faaliyetlerin yeteri kadar anlaşılmaması ve birçok firma tarafından uygulanmamasıdır.

ISO 9001:2008 revizyonunda Önleyici Faaliyetler en sonda yer alırken 2015 revziyonunda risk kavramı standardı her alanında toplam 16 kez yer almaktadır. Giderek artan rekabet ortamında risklerini doğru belirleyip etkin olarak yönetebilen şirketler her zaman bir adım önde olacaktır.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

Pareto Diagram
Pareto Diagram

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

Pareto Diagram

Pareto diagrams graphically depict categorical data. A Pareto diagram is a bar graph, and each bar represents a

category. The bars are rank ordered in descending order from left to right. resulted from just a few causes.

Today, the Pareto principle implies 80% of process problems can be accounted for by 20% of process factors.

 

 1. Decide which categories will be used for grouping, such as the quantity of each type of lab test orreasons for patient falls.
 2. Decide how you will measure the categories.
 3. Gather data and place them into one of the categories.
 4. Enter the categories, counts and cumulative frequency into a table or spreadsheet.
 5. Develop the diagram. Figure 1 shows the categories of complaints in descending order.
 6. Interpret the diagram. The most frequent

complaints shown in Figure 1 are that the room is not stocked or is dirty. These two categories account for about 59% of the total complaints.

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

pareto diagram sample 1
pareto diagram sample 1

 

pareto diagram sample 2
pareto diagram sample 2

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

2015 Yılının Kalite Olayı

2015 Yılının Kalite Olayı
2015 Yılının Kalite Olayı

 

2015 Yılının Kalite Olayı

Amerikan Kalite Derneği ASQ 2016 Şubat sayısında 2015 Yılının Kalite ile İlgili En Önemli Hikayesi Nedir sorusunun yanıtını anket yoluyla duyurmuştur.

 

2015 Yılının Kalite ile İlgili En Önemli Hikayesi Nedir?

 

2015 Yılının Kalite Olayı İstatistik
2015 Yılının Kalite Olayı İstatistik

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

2015 Yılının Kalite Olayı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri globalleşen Dünya ve artan rekabet göze alındığında şirketler için olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Dünya genelinde en çok kullanılan Yönetim Sistemleri aşağıdadır.

Kalite Yönetim Sistemleri uygulamaları kuruluşların yapı ve özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedende standartların etkin ve verimli uygulanarak müşteri memnuniyeti ve karlılığın arttırılması çok önemlidir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşlarda aşağıdaki sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmazdır;

 • Verimsizlik
 • Yüksek maliyetler
 • Çalışan memnuniyetsizliği
 • Müşteri memnuniyetsizliği
 • Aksaklıklarda artış

Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin uygulanmadığı kuruluşları daha iyi tanıyabilmek için bu kuruluşlarda ortaya çıkan belirtileri detaylı incelemek gerekir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin Etkin Uygulanmadığı Kuruluşların Ortak Özellikleri;

 1. Ani olarak ortaya çıkan kalite bildirimleri, sürprizler, aksaklıklar.
 2. Etkin olmayan önleyici faaliyetler.
 3. Etkin olmayan düzeltici faaliyetler ve tekrarlanan uygunsuzluklar.
 4. Kalite fonksiyonunun stratejik planlamada etkisinin olmaması ve üst seviye yönetimde kalite fonksiyonunun etkisinin görülmemesi.
 5. Değişimin uzun sürmesi ve değişime direnç gösterilmesi.
 6. Gözden geçirme toplantılarının sık yapılmaması, toplantıların etkin olmaması ve toplantıların çalışanlar tarafından anlamsız görülmesi.
 7. Aşırı yüklü dokümantasyon fonksiyonu.
 8. Kayıtlar üzerinde çok durulması, her bilgi ve verinin kayıt altına alınması.
 9. Müşteriler ile büyüme yaklaşımının anlaşılmamış olması.
 10. Süreçler, pazar payı ve teknolojide ağır büyüme.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Kalite Yönetim Sistemleri