Pareto Diagram

Pareto Diagram
Pareto Diagram

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

Pareto Diagram

Pareto diagrams graphically depict categorical data. A Pareto diagram is a bar graph, and each bar represents a

category. The bars are rank ordered in descending order from left to right. resulted from just a few causes.

Today, the Pareto principle implies 80% of process problems can be accounted for by 20% of process factors.

 

 1. Decide which categories will be used for grouping, such as the quantity of each type of lab test orreasons for patient falls.
 2. Decide how you will measure the categories.
 3. Gather data and place them into one of the categories.
 4. Enter the categories, counts and cumulative frequency into a table or spreadsheet.
 5. Develop the diagram. Figure 1 shows the categories of complaints in descending order.
 6. Interpret the diagram. The most frequent

complaints shown in Figure 1 are that the room is not stocked or is dirty. These two categories account for about 59% of the total complaints.

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

pareto diagram sample 1
pareto diagram sample 1

 

pareto diagram sample 2
pareto diagram sample 2

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

2015 Yılının Kalite Olayı

2015 Yılının Kalite Olayı
2015 Yılının Kalite Olayı

 

2015 Yılının Kalite Olayı

Amerikan Kalite Derneği ASQ 2016 Şubat sayısında 2015 Yılının Kalite ile İlgili En Önemli Hikayesi Nedir sorusunun yanıtını anket yoluyla duyurmuştur.

 

2015 Yılının Kalite ile İlgili En Önemli Hikayesi Nedir?

 

2015 Yılının Kalite Olayı İstatistik
2015 Yılının Kalite Olayı İstatistik

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

2015 Yılının Kalite Olayı

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi
Denetim ve Risk Yönetimi

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Etkin bir risk yönetim sitemi uygulamak için denetim çıktılarının doğru analiz edilmesi ve bu çıktıların güvenirliliğinin garanti altına alınması çok önemlidir.

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim prensipleri aşağıdaki amaçların karşılanması için gerçekleştirilir.

 1. Denetim üzerinde anlaşılmış bir standarda göre gerçekleştirilir.
 2. Denetçiler uyumluluk için kontrol ve denkliği değerlendirirler.
 3. Denetimlerde kanıt toplanır.
 4. Denetimlerde toplanan bilgiler risk ve risk azaltması için planların uygulanmasında kullanılır.

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdaki konuların oldukça önemli olduğu görülür;

 1. Yanlış gidebilecek konular nelerdir?
 2. Yanlış gidebilecek konunun oluşma ihtimali nedir?
 3. Olası sonuçlar nelerdir? (Etki)

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim sonuçlarının güvenirliliğinin doğru belirlenebilmesi için aşağıdaki başlıklar size rehberlik edebilir;

 1. Onaylar
 2. Dokümantasyon
 3. Analitik kanıtlar
 4. Tedarikçi talepleri
 5. Tekrarlanan testlere ait bilgiler
 6. Gözlemler

Toplanan bilgilerin güvenirliliği için aşağıdaki adımlar dikkate alınabilir;

 1. Objektiflik; Edinilen bilginin objektifliği çok önemlidir.
 2. Dokümantasyon; Sözlü bir beyana karşın dokümantasyondan alınmış bir örnek daha belirgindir.
 3. Dış bağlamlılık; Edinilen veri üçüncü taraf bir denetimden alınmışsa doğruluğu daha da inandırıcıdır.
 4. Örneklemenin miktarı; Denetimde alınan verinni örnekleme miktarı sistematik yaklaşımın sağlanabilmesi için önemlidir.
 5. Örnekleme metodu
 6. Doğrulama
 7. Zamanındalık
 8. Otoritenin gücü; Denetimde edinilen bilginin nereden alındığı ve bilginin sahibi sonucun doğruluğu için önemlidir.
 9. Doğruluk
 10. Kontrollerin yeterliliği

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

A3 Problem Solving Technique

A3 Problem Solving Technique
A3 Problem Solving Technique

A3 Problem Solving Technique

 

 1. Clarify and validate the problem.

 

The team typically starts with a perceived problem and uses data (quantitative, if possible) to validate whether it is, in fact, a problem. The completed first block is populated with a problem statement and data to validate it (Figure 1).

 

 1. Break down the problem and identify performance gaps.

 

Next, the team begins to dissect the problem statement from Block 1 and determines the area of focus. This is done using targeted data to find specific focus areas that break down the larger problem into bite-sized pieces. The completed second block is populated with data determining a focus area.

 

 1. Set an improvement target.

 

The team determines what success will look like. The improvement target, or goal, must be relative to the problem statement in Block 1. The completed third block is populated with an improvement target.

 

 1. Determine root causes.

 

Using the focus areas from Block 2, the team determines the root

causes. The completed fourth block is populated using root cause analysis

tools and highlights the determined root cause.

 

 1. Develop countermeasures.

 

The team takes the root cause from Block 4 and assigns specific countermeasures. The countermeasures should only specifically address the root cause and, in theory,

should solve the problem identified in Block 1. The completed fifth block is

populated with any tool that will outline the countermeasures.

 

 1. See countermeasures through.

 

The team tracks the countermeasures from Block 5 and ensures each one is accomplished. The completed sixth block is populated with the tool used in Block 5 to

outline the countermeasures and updated as each is accomplished.

 

 1. Confirm results and process.

 

Depending on the course of action, the team begins to track the results as countermeasures are accomplished. After all are completed, the team will use the data from Block 1 to determine if the countermeasures from Block 5 are improving the process. The completed seventh block is populated with continued data from Block 1.

 

 1. Standardize successful processes.

 

The team will standardize process only after confirming successful results validated

in Block 7. The completed eighth block is populated with tasks that were implemented to standardize process. As with any other framework, repeated

use of the A3 report is the fastest formula to success, as each experience brings a different outlook and a better understanding.

A3 Problem Solving Technique

A3 sample figure
A3 sample figure

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

A3 Problem Solving Technique

GAB 2014 Standardı

GAB 2014 Standardı

GAB 2014 Standardı

 

GAB 2014 STANDARDI pazarlama ve kamuoyu araştırmaları konusunda hizmet sağlayan kuruluşların asgari kalite şartlarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Standardın amacı;

 

Araştırma şirketlerinin hizmet kalitesini artırmak,

müşteri memnuniyetini sağlamak

Araştırma şirketlerinin iş süreçlerini geliştirmek,

Araştırma şirketlerinin konusunda yürüttükleri faaliyetlere yardımcı olmak,

sektörde belirli bir standardizasyon kavramının oturmasını amaçlamak.

 

Standardın içeriğini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

 1. GİRİŞ
 2. TERİMLER VE TANIMLAR
 3. GAB/KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

3.1 Genel Şartlar

3.2 Doküman Yönetimi

3.3 Kayıtların Yönetimi

3.4 GAB/Kalite El Kitabı

3.5 Sorumluluk ve Yetki

3.6 GAB Sorumlusu (Kalite Yönetim Temsilcisi)

3.7 GAB/Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğini Gözden Geçirme ve İyileştirme

3.7.1 Müşteri Geri Bildirimi

3.7.2 İç Denetim

3.7.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

3.7.4 Gözden Geçirme

3.8 İnsan Kaynakları

3.8.1 Yetkinlik, Eğitim ve Bilinçlendirme

3.8.2 Saha Çalışanlarının Değerlendirilmesi

3.9 Satın alma/Dış Kaynak Kullanımı

 1. ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

4.1 Müşteri Taleplerinin Alınması

4.2 Teklif ve Sözleşmeler

4.2.1 Teklif

4.2.2 Sözleşmeler

4.3 Proje Takvimi, Soru Formu ve Tartışma Rehberi

4.4 Araştırma Projesine İlişkin Açıklama (Brief)

4.5 Örnekleme

4.6 Veri Toplama

4.6.1 Veri Toplama Yönetim Yapısı

4.6.2 Saha Araştırmacısı Seçimi

4.6.3 Katılımcı Teminatı

4.6.4 Saha Çalışması Tarihi, Süresi

4.6.5 Kalitatif Araştırmada Katılımcı Seçim Kriterleri

4.7 Veri Yönetimi ve İşleme

4.8 Araştırma Projesinin Raporlanması

4.9 Gizlilik

4.10 Yayımlama

4.11 ESOMAR ve Diğer Mesleki Kuruluş Notları