Pareto Diagram

Pareto Diagram
Pareto Diagram

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

Pareto Diagram

Pareto diagrams graphically depict categorical data. A Pareto diagram is a bar graph, and each bar represents a

category. The bars are rank ordered in descending order from left to right. resulted from just a few causes.

Today, the Pareto principle implies 80% of process problems can be accounted for by 20% of process factors.

 

 1. Decide which categories will be used for grouping, such as the quantity of each type of lab test orreasons for patient falls.
 2. Decide how you will measure the categories.
 3. Gather data and place them into one of the categories.
 4. Enter the categories, counts and cumulative frequency into a table or spreadsheet.
 5. Develop the diagram. Figure 1 shows the categories of complaints in descending order.
 6. Interpret the diagram. The most frequent

complaints shown in Figure 1 are that the room is not stocked or is dirty. These two categories account for about 59% of the total complaints.

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

pareto diagram sample 1
pareto diagram sample 1

 

pareto diagram sample 2
pareto diagram sample 2

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi
Denetim ve Risk Yönetimi

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Etkin bir risk yönetim sitemi uygulamak için denetim çıktılarının doğru analiz edilmesi ve bu çıktıların güvenirliliğinin garanti altına alınması çok önemlidir.

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim prensipleri aşağıdaki amaçların karşılanması için gerçekleştirilir.

 1. Denetim üzerinde anlaşılmış bir standarda göre gerçekleştirilir.
 2. Denetçiler uyumluluk için kontrol ve denkliği değerlendirirler.
 3. Denetimlerde kanıt toplanır.
 4. Denetimlerde toplanan bilgiler risk ve risk azaltması için planların uygulanmasında kullanılır.

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdaki konuların oldukça önemli olduğu görülür;

 1. Yanlış gidebilecek konular nelerdir?
 2. Yanlış gidebilecek konunun oluşma ihtimali nedir?
 3. Olası sonuçlar nelerdir? (Etki)

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim sonuçlarının güvenirliliğinin doğru belirlenebilmesi için aşağıdaki başlıklar size rehberlik edebilir;

 1. Onaylar
 2. Dokümantasyon
 3. Analitik kanıtlar
 4. Tedarikçi talepleri
 5. Tekrarlanan testlere ait bilgiler
 6. Gözlemler

Toplanan bilgilerin güvenirliliği için aşağıdaki adımlar dikkate alınabilir;

 1. Objektiflik; Edinilen bilginin objektifliği çok önemlidir.
 2. Dokümantasyon; Sözlü bir beyana karşın dokümantasyondan alınmış bir örnek daha belirgindir.
 3. Dış bağlamlılık; Edinilen veri üçüncü taraf bir denetimden alınmışsa doğruluğu daha da inandırıcıdır.
 4. Örneklemenin miktarı; Denetimde alınan verinni örnekleme miktarı sistematik yaklaşımın sağlanabilmesi için önemlidir.
 5. Örnekleme metodu
 6. Doğrulama
 7. Zamanındalık
 8. Otoritenin gücü; Denetimde edinilen bilginin nereden alındığı ve bilginin sahibi sonucun doğruluğu için önemlidir.
 9. Doğruluk
 10. Kontrollerin yeterliliği

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

A3 Problem Solving Technique

A3 Problem Solving Technique
A3 Problem Solving Technique

A3 Problem Solving Technique

 

 1. Clarify and validate the problem.

 

The team typically starts with a perceived problem and uses data (quantitative, if possible) to validate whether it is, in fact, a problem. The completed first block is populated with a problem statement and data to validate it (Figure 1).

 

 1. Break down the problem and identify performance gaps.

 

Next, the team begins to dissect the problem statement from Block 1 and determines the area of focus. This is done using targeted data to find specific focus areas that break down the larger problem into bite-sized pieces. The completed second block is populated with data determining a focus area.

 

 1. Set an improvement target.

 

The team determines what success will look like. The improvement target, or goal, must be relative to the problem statement in Block 1. The completed third block is populated with an improvement target.

 

 1. Determine root causes.

 

Using the focus areas from Block 2, the team determines the root

causes. The completed fourth block is populated using root cause analysis

tools and highlights the determined root cause.

 

 1. Develop countermeasures.

 

The team takes the root cause from Block 4 and assigns specific countermeasures. The countermeasures should only specifically address the root cause and, in theory,

should solve the problem identified in Block 1. The completed fifth block is

populated with any tool that will outline the countermeasures.

 

 1. See countermeasures through.

 

The team tracks the countermeasures from Block 5 and ensures each one is accomplished. The completed sixth block is populated with the tool used in Block 5 to

outline the countermeasures and updated as each is accomplished.

 

 1. Confirm results and process.

 

Depending on the course of action, the team begins to track the results as countermeasures are accomplished. After all are completed, the team will use the data from Block 1 to determine if the countermeasures from Block 5 are improving the process. The completed seventh block is populated with continued data from Block 1.

 

 1. Standardize successful processes.

 

The team will standardize process only after confirming successful results validated

in Block 7. The completed eighth block is populated with tasks that were implemented to standardize process. As with any other framework, repeated

use of the A3 report is the fastest formula to success, as each experience brings a different outlook and a better understanding.

A3 Problem Solving Technique

A3 sample figure
A3 sample figure

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

A3 Problem Solving Technique

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS
Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Günümüz şartlarında Emniyet Yönetim Sistemi şirketler için olmazsa olmaz bir gereklilik durumuna gelmiştir. Bazı otoriteler çeşitli sektörlere Emniyet Yönetim Sistemini uygulama zorunluluğu getirmektedir.

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sisteminin etkin uygulanabilmesi için öncelikle Emniyet Kültürünün oluşturulması gerekir. Emniyet Kültüründe çalışanlar özgür olarak, ceza almadan raporlama yapabilmelidirler. Çalışanlar bu konularda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Adil kültür yaklaşımı Emniyet kültürünün en önemli bileşenidir.

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Süreçler kısıtlı bilgi ile hazırlandığından operasyonu garanti altına almayabilir bu nedenle tehlike analizleri ile süreçler sürekli revize edilmelidir.

Yaşanılan kazalar her zaman buz dağının sadece görünmeyen yüzüdür. Emniyet Yönetim Sistemi buzdağının görünmeyen yüzünü önceden tespit edebilecek şekilde tasalanmalı ve uygulanmalıdır.

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sisteminin sorumlu yöneticisi genelde genel müdürlerdir. Emniyet Yönetim Sisteminin uygulanmasından tüm seviyede çalışanlar ortak sorumludur. Emniyet Yönetim Sisteminin etkin uygulanabilmesi için tüm seviyede çalışanlar için sorumluluklar tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Yöneticiler de bu sorumlulukların uygulandığını garanti almak durumundadırlar. Tehlikeli durumların raporlanması yöneticiler tarafından desteklenmelidir. Emniyet Yönetim Sistemi EmYS için gerekli tüm eğitim prosesleri tasarlanmalı ve çalışanların farkındalığı arttırılmalıdır.

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ve Risk Maliyetlerinin Azaltılması

Risk Yönetimi uluslararası literatürde “Risk and uncertainty” yani Risk ve Belirsizlik olarak adlandırılır. Uncertainty kavramı olasılık olarak da nitelenmektedir.

Yapılan tüm çalışmalar ve yönetim araştırmaları risk ve belirsizlikleriz ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Eğer yapılan işlerde risk ortaya çıkmasaydı müdür ve yöneticilere gerek olmazdı. Eğer her şey kesin ve öngörülebilir olsaydı yönetilmesi gereken herhangi bir iş olmayacaktı.

Risk üzerine bir fiyat belirlenebilen bir durumdur.

Belirsizlik ise ölçülemeyen risk veya olasılıktır.

Risk Yönetimi

Kuruluşlar iki durum arasında karar veririler;

 1. Riskten kaçınan kuruluşlar
 2. Riski tolere eden kuruluşlar

Risk Yönetimi ve Risk Seviyeleri

Risk Yönetim dört adet risk kategorisi tanımlar bular risk kabulü, riskin transferi, riskin azaltılması ve ikinci aşamada yine riskin azaltılmasıdır. Şekilde görüleceği üzere organizasyonlar belirlenen veya ortaya çıkarılan risklere karşı dört yol ile karşılık verirler.

 1. Riskin Kabulü

Düşük önem ve olasılığı aza olan risklerin kabul edilmesi çoğu zaman organizasyonlar için en mantıklı karadır. Pazar payını arttırma kararı veren bir firmanın online yazılımına yönelik tehdit ve riskleri kabul etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

 

 1. Risk Transferiveya Engellenmesi

 

Organizasyonlar eğer isterlerse riskleri tümden ortadan kaldırma yoluna gidebilirler. Örneğin ilaç şirketleri hukuki dava olasılığı ve insan sağlığı etkenlerinden dolayı riskleri tamamen ortadan kaldırmayı hedef alırlar. Buna alternatif olarak bazı kuruluşlar risklerini üçüncü taraf sigorta kuruluşları veya servis sağlayıcılara transfer edebilirler.

 

 1. Riskin Azaltılması (Altsağ)

Etkisi ve olasılığı yüksek olan risklere karşı önleyici faaliyetler uygulama yoluyla yapılan tekniktir.

 

 • Risk transferi veya engellenmesi faaliyetleri aşağıdaki süreçleri içerir;
 • Uygun tasalanmış ürünler
 • Uygun tasalanmış prosesler
 • Uygun tasalanmış üretim alanları
 • Uygunluk Yönetimi
 • Önleyici Faaliyet Yönetimi
 • İş çeşitlendirme, yaygınlaştırma, genişletme
 • İhtiyaç olmayan katma değersiz süreçlerin ortadan kaldırılması

 

 1. Riskin Azaltılması (üst sol)

Olasılığın yüksek etkinin düşük olduğu risklere yönelik yapılan önleyici faaliyetlerdir. Söz konusu riskler önleyici faaliyetler ile de azaltılabilir. Risklerin azaltılması faaliyetlerinde organizasyonlar risk seviyesine göre risk azalma maliyetlerini dengelemelidirler. Risk azalmak için kullanılacak harcama riskin ortaya çıktığı durumda oluşturacağı maliyetten daha düşük olmalıdır.

 

Risk Yönetimi

 

Risk seviyesi genel olarak aşağıdaki gibi belirlenir.

Risk Seviyesi=olasılık*şiddet

 

Son olarak söylemek istediğim konu riski ve olasılığı kavramış ve bu konudaki farkındalığı yüksek olan yöneticiler çalıştıkları organizasyonları daha iyi yönetirler.

www.kaliten.com