ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler
ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

 

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının getirdiği önemli değişikliklerden biri önleyici faaliyetlerin kaldırılmasıdır. Birçok kuruluş şimdi önleyici faaliyetleri nasıl yöneteceğini düşünmektedir.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı önleyici faaliyet kavramını kaldırmıştır ancak önleyici faaliyetlerin uygulanması “risk bazlı düşünme” başlığı altında değerlendirilmelidir.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı madde 6.1 risklere yönelik aksiyonların planlanmasını gerektirmektedir. Bunula birlikte organizasyon bu risklere yönelik planlanan faaliyetlerin etkinliğini de izlemelidir. ISO 9001-2008 versiyonu risk kavramını içermemektedydi bunun yerine düzeltici ve önleyici faaliyetler tanımlanmaktaydı. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ise bu kavramları risk başlığı altında standartta çeşitli yerlerde tanımlamaktadır.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler

Risk kavramı ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı içerisinde toplam 16 yerde geçmektedir.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler in etkin uygulanabilmesi için düzeltme, düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet, risk ve uygunsuzluk kavramların çok iyi anlaşılması ve tanımlanması gerekmektedir.

Düzeltme ve düzeltici faaliyetler standardın 9 ve 10uncu maddelerinde açıklanmaktadır.

ISO 9001-2015 ve Önleyici Faaliyetler kavramı risk içerisine yedirilmiş ve organizasyonu etkileyebilecek risklerin önceden tanımlanarak etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu değişikliğin sebebi 2008 revizyonunda yer alan önleyici faaliyetlerin yeteri kadar anlaşılmaması ve birçok firma tarafından uygulanmamasıdır.

ISO 9001:2008 revizyonunda Önleyici Faaliyetler en sonda yer alırken 2015 revziyonunda risk kavramı standardı her alanında toplam 16 kez yer almaktadır. Giderek artan rekabet ortamında risklerini doğru belirleyip etkin olarak yönetebilen şirketler her zaman bir adım önde olacaktır.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

Pareto Diagram
Pareto Diagram

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

Pareto Diagram

Pareto diagrams graphically depict categorical data. A Pareto diagram is a bar graph, and each bar represents a

category. The bars are rank ordered in descending order from left to right. resulted from just a few causes.

Today, the Pareto principle implies 80% of process problems can be accounted for by 20% of process factors.

 

 1. Decide which categories will be used for grouping, such as the quantity of each type of lab test orreasons for patient falls.
 2. Decide how you will measure the categories.
 3. Gather data and place them into one of the categories.
 4. Enter the categories, counts and cumulative frequency into a table or spreadsheet.
 5. Develop the diagram. Figure 1 shows the categories of complaints in descending order.
 6. Interpret the diagram. The most frequent

complaints shown in Figure 1 are that the room is not stocked or is dirty. These two categories account for about 59% of the total complaints.

Pareto Diagram

Pareto diagrams are useful in situations where there are categorical data. The diagrams are easy to develop and

provide powerful insight into organizational problems.

pareto diagram sample 1
pareto diagram sample 1

 

pareto diagram sample 2
pareto diagram sample 2

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Pareto Diagram

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi
Denetim ve Risk Yönetimi

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Etkin bir risk yönetim sitemi uygulamak için denetim çıktılarının doğru analiz edilmesi ve bu çıktıların güvenirliliğinin garanti altına alınması çok önemlidir.

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim prensipleri aşağıdaki amaçların karşılanması için gerçekleştirilir.

 1. Denetim üzerinde anlaşılmış bir standarda göre gerçekleştirilir.
 2. Denetçiler uyumluluk için kontrol ve denkliği değerlendirirler.
 3. Denetimlerde kanıt toplanır.
 4. Denetimlerde toplanan bilgiler risk ve risk azaltması için planların uygulanmasında kullanılır.

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim ve Risk Yönetimi ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdaki konuların oldukça önemli olduğu görülür;

 1. Yanlış gidebilecek konular nelerdir?
 2. Yanlış gidebilecek konunun oluşma ihtimali nedir?
 3. Olası sonuçlar nelerdir? (Etki)

 

Denetim ve Risk Yönetimi

Denetim sonuçlarının güvenirliliğinin doğru belirlenebilmesi için aşağıdaki başlıklar size rehberlik edebilir;

 1. Onaylar
 2. Dokümantasyon
 3. Analitik kanıtlar
 4. Tedarikçi talepleri
 5. Tekrarlanan testlere ait bilgiler
 6. Gözlemler

Toplanan bilgilerin güvenirliliği için aşağıdaki adımlar dikkate alınabilir;

 1. Objektiflik; Edinilen bilginin objektifliği çok önemlidir.
 2. Dokümantasyon; Sözlü bir beyana karşın dokümantasyondan alınmış bir örnek daha belirgindir.
 3. Dış bağlamlılık; Edinilen veri üçüncü taraf bir denetimden alınmışsa doğruluğu daha da inandırıcıdır.
 4. Örneklemenin miktarı; Denetimde alınan verinni örnekleme miktarı sistematik yaklaşımın sağlanabilmesi için önemlidir.
 5. Örnekleme metodu
 6. Doğrulama
 7. Zamanındalık
 8. Otoritenin gücü; Denetimde edinilen bilginin nereden alındığı ve bilginin sahibi sonucun doğruluğu için önemlidir.
 9. Doğruluk
 10. Kontrollerin yeterliliği

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

A3 Problem Solving Technique

A3 Problem Solving Technique
A3 Problem Solving Technique

A3 Problem Solving Technique

 

 1. Clarify and validate the problem.

 

The team typically starts with a perceived problem and uses data (quantitative, if possible) to validate whether it is, in fact, a problem. The completed first block is populated with a problem statement and data to validate it (Figure 1).

 

 1. Break down the problem and identify performance gaps.

 

Next, the team begins to dissect the problem statement from Block 1 and determines the area of focus. This is done using targeted data to find specific focus areas that break down the larger problem into bite-sized pieces. The completed second block is populated with data determining a focus area.

 

 1. Set an improvement target.

 

The team determines what success will look like. The improvement target, or goal, must be relative to the problem statement in Block 1. The completed third block is populated with an improvement target.

 

 1. Determine root causes.

 

Using the focus areas from Block 2, the team determines the root

causes. The completed fourth block is populated using root cause analysis

tools and highlights the determined root cause.

 

 1. Develop countermeasures.

 

The team takes the root cause from Block 4 and assigns specific countermeasures. The countermeasures should only specifically address the root cause and, in theory,

should solve the problem identified in Block 1. The completed fifth block is

populated with any tool that will outline the countermeasures.

 

 1. See countermeasures through.

 

The team tracks the countermeasures from Block 5 and ensures each one is accomplished. The completed sixth block is populated with the tool used in Block 5 to

outline the countermeasures and updated as each is accomplished.

 

 1. Confirm results and process.

 

Depending on the course of action, the team begins to track the results as countermeasures are accomplished. After all are completed, the team will use the data from Block 1 to determine if the countermeasures from Block 5 are improving the process. The completed seventh block is populated with continued data from Block 1.

 

 1. Standardize successful processes.

 

The team will standardize process only after confirming successful results validated

in Block 7. The completed eighth block is populated with tasks that were implemented to standardize process. As with any other framework, repeated

use of the A3 report is the fastest formula to success, as each experience brings a different outlook and a better understanding.

A3 Problem Solving Technique

A3 sample figure
A3 sample figure

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

A3 Problem Solving Technique

AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard

AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard
AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard

 

AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard

SAE Amerika Otomotiv Mühendisleri Birliği 2015 yılında yeni bir standart yayınladıklarını açıkladı. AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard üretim hattı yeterliliğini ve sistemi etkin ve verimli hale getirebilmek için gerekli araçları sunmak üzere tasarlanmıştır. Sistem üretim kuruluşlarına tedarikçilerini, anlaşmalarını, servis sağlayıcılarını etkin yönetmek için ihtiyaç duyulabilecek tüm gereklilikleri verecektir. Bilindiği üzere üretimden söz edildiğinde işlerin büyük bölümü tedarikçilere devredilmektedir bu nedenle bu süreçlerde önemli aksaklıklar yaşanmakta ve üretici firmaların performansları zayıflamaktadır. AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard’ı hem kurum içi üretim yönetimini hem de tedarikçilerin yönetimini kapsamaktadır. AS 6500 Üretim Standardı, AS 6500 Manufactuing Standard’ı ile doğru parçanın doğru zamanda doğru yere ulaştırılması hedeflenmektedir.

 

Detaylı bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com