Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

 

Yönetim Sistemleri

 

 

Yönetim Sistemleri sınırlar ve kültürlere göre farklılık gösterebilir. Aşağıda gelişmiş bir ülke modeli olan Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan Yönetim Sistemleri bileşenlerini inceleyebilirsiniz.

 

Yönetimin Altı Fonksiyonu

 

Yönetimin Altı Fonksiyonunu aşağıdaki şekilde tanımlanır.

 

sixfunctionsof management

 

 • Forecasting- Öngörme,
 • Planning- Planlama,
 • Organizing- Organizasyon,
 • Commanding- Hakim olma,
 • Coordinating- Koordinasyon,
 • Controlling- Kontrol.

 

 

 

Henri Fayol tarafından tanımlanan Yönetimin Altı Fonksiyonu günümüz ve geleceğe en mantıklı yaklaşım yoludur.

 

Yönetimin Ondört Temel Prensibi

 

 1. İşbölümü
 2. Yetki
 3. Disiplin
 4. Görev birliği
 5. Yönetim birliği
 6. Genel ve özel ilgilerin birbirinden ayrılması
 7. İşe göre ücretlendirme, ödül sistemi
 8. Merkezileştirme
 9. Hiyerarşik konumun farkındalığı
 10. Düzen
 11. Tarafsızlık
 12. Kıdemliliğin arttırılması
 13. İnisiyatif alabilme
 14. Birlik Duygusunun yayılması