Karlılık Danışmanlığı

 

Denetim
Denetim

Karlılık Danışmanlığı

Türkiye İş yaşamında kurum ve kuruluşların büyüme trendleri ile karlılık trendlerini karşılaştırdığımızda karlılığın büyüme oranlarına kıyasla çok zayıf bir seyir izlediğini üzülerek gözlemlemekteyiz. 2010 Yılında ilk 500 firmanın karlılığı % 7.6 iken 2011 yılında bu rakam %5.6 ve 2012 de aynı rakam %5.7, 2013 de ise %4.9 lara kadar gerilemiştir. Söz konusu seyir büyüyen Türkiye’de karlılığın büyümeye denk yönetilemediğini göstermektedir.

Şirketlerde karlılığı artırmak rekabet geçmişe göre göre daha zorlaşmıştır. Sürdürülebilir bir karlılık için şirketlerin kar artırma stratejisi, stratejik planı, hızlı ve güvenilir bir veri takip sistemi ve iyi bir yönetim sistemi olması gerekir. Bu sistemi kurmak ve işletmek tamamen bir sistem tasarımıdır.

Karlılığını artırmak ve sürdürülebilir karlar elde etmek isteyen tüm şirketler bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri benimsemelidirler yoksa deneme yanılma yöntemleriyle günümüz şartlarında rekabet etmek oldukça zordur.

Karlılık Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

 • Karlılık artırma stratejisi belirleme,
 • Stratejik plan hazırlama,
 • Kar merkezleri oluşturma,
 • Veri takip sistemi oluşturma veya revize etme,
 • Kar odaklı şirket kültürü oluşturma,
 • Karlılık konusunda yönetici ve çalışanları eğitme,
 • Raporlama ve kontrol sistemi kurma,
 • Maliyet optimizasyonu,
 • Dış kaynak kullanımının etkinleştirilmesi,
 • Maksimum üretim etkinliğine erişme yöntemlerinin tanımlaması,
 • Mevcut ve yeni müşterilerle etkin bir biçimde iletişime geçme yollarının belirlemesi,
 • Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetini kısmak ve alıcıdan müşterilere kadar gelen bütün maliyetleri azaltmak için tedarik zincirini etkinleştirmek,
 • Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetini kısmak ve alıcıdan müşterilere kadar gelen bütün maliyetleri azaltmak için tedarik zincirini etkinleştirmek,
 • Maksimum üretim etkinliğine erişme yöntemlerini tanımlamak,
 • Kurum merkezinin etkinliği artırmak,
 • Satıcıdan müşteriye kadar olan ürün akışının desteklenmesi ve tedarik zincirinin geliştirilmesi,
 • Tedarik fonksiyonunuzun en iyi uygulama özellikleri ile karşılaştırılarak optimize edilmesi,
 • Tedarik işlemlerinin iyileştirilmesi, organizasyonun yeniden tasarımı ve işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması,
 • Değişim / dönüşüm faaliyetlerinin optimize edilmesi,
 • İşletme maliyetinin düşürülmesi ve israfı önleyerek karlılığın arttırılması,
 • Optimum stok seviyesinin belirlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, etkili bir dağıtım ağının oluşturulması, tedarikçiler ve yüklenicilerle doğru iletişimin kurulması,
 • Etkin bir dağıtım ağını oluşturmada destek sağlanması, satıcı/müşteri seviyesinde gerekli işbirliğinin analiz edilmesi,
 • Dış kaynak kullanımı ve paylaşım hizmetleri gibi farklı lojistik modellerinin analizinin yapılması,
 • İşe herhangi bir katkı sağlamayan aktivitelerin ortadan kaldırılması,
 • Kritik performans ve risk göstergelerinin geliştirilmesi ve yönetim seviyesine en uygun detayların sunulması,
 • Maksimum karlılığı sağlayan maliyetlendirme modelinin tasarlanması ve bu modelin aktivitelerin içine indirgenmesi,
 • Maliyet düşürme fırsatlarının belirlenmesi için kurumun genel gider yapısının ve organizasyonun incelenmesi,
 • Temel ve temel olmayan hizmet alanlarının yerine yeni, daha etkin ve düşük maliyetli modellere geçişin yapılması.

Karlılık Danışmanlığı

 

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Karlılık Danışmanlığı