İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS

İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS

İso 18001 OHSAS Standardı 4 ana maddeden oluşmaktadır. Bunlar kapsam, atıf yapılan standartlar, terimler ve tanımlar, İSG Yönetim Sistemi Unsurlarıdır.

OHSAS uygulayan firmalar;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerini önceden belirleyerek gerekli önlemleri alır.
  • Acil durumlara ve kazalara yönelik gerekli hazırlıkları sağlar.
  • İyileştirme faaliyetleri yürütürler.
  • Çalışanlar için gereken egitimlerin alınmasını sağlar.
  • İSG hedefleri olan ve bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla politikalarını günceller.
  • Ürün ve hizmetlere yönelik birincil ve ikincil mevzuat şartlarının uygulanmasını sağlar.

OHSAS standardı diğer yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilir, çoğu işletmede diğer yönetim sistemleri ile entegre yürütülür. El kitabı, talimat ve gerekli olan prosedürler birbirleri ile ilişkilendirilir ve kuruluş el kitabında yönetim sistemlerine atıfta bulunulur. Ortak prosedürlerin tekrarı engellenerek tüm prosesler birbirine yedirilmek kaydıyla sistem dizayn edilir ve gereksiz doküman yoğunluğu hafifletilir.

Standart iso 9001 mantığında iyileştirme çevrimini tanımlar ve sürekli iyileştirilmesini hedefler. Temel amaç atıkların yönetimi ve çevreye verdiğimiz zararın minimum düzeye indirgenmesidir.

 

OHSAS 18001 Standardı ana prensipler;

1) İSG politikası,

2) Planlama,

3) Uygulama ve işletme,

4) Kontrol ve düzeltici faaliyet,

5) Yönetimin gözden geçirmesi

 

İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS temel maddeleri aşağıdaki gibidir

 

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3. TERİMLER ve TANIMLAR

4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları

4.1  GENEL ŞARTLAR

4.2  İSG POLİTİKASI

4.3  PLANLAMA

4.3.1  Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama

4.3.2  Yasal ve diğer şartlar

4.3.3  Hedefler

4.3.4  İSG Yönetim Programları

4.4  UYGULAMA VE İŞLETME

4.4.1  Yapı ve sorumluluk

4.4.2  Eğitim, bilinç ve yeterlilik

4.4.3  Danışma ve iletişim

4.4.4  Dokümantasyon

4.4.5  Doküman ve veri kontrolü

4.4.6  İşletme kontrolü

4.4.7  Acil durum hazırlığı ve bu durumlarda yapılması gerekenler

4.5  KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.5.1  Performans ölçümü ve izleme

4.5.2  Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyet

4.5.3  Kayıtlar ve kayıtların yönetimi

4.5.4  Tetkik

4.6  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti, Şikayet Yönetim Sistemi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi temel maddeler aşağıda kullanımınıza sunulmuştur.

Genel anlamda İso 9001 ile benzer nitelikte olmakla beraber jenerik sıralama şeklindedir. İso 9001 standardı  müşteri memnuniyeti konusunu 4 madde altında inceler, iso 10002 standardı bu 4 başlığın detaylı olarak analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve müşteri şikayetlerinin nasıl ele alınacağı hakkında kılavuz niteliğinde kullanılmalıdır.

 

ISO 10002 Standardının Madde Başlıkları:

0 Giriş

0.1 Genel

0.2 ISO 9001:2000 ve ISO 9004:2000 standardları ile ilişki

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Şikâyetçi

3.2 Şikâyet

3.3 Müşteri

4 Kılavuzluk prensipleri

4.1 Genel

4.2 Görünürlük

4.3 Erişilebilirlik

4.4 Cevap verebilirlik

4.5 Objektiflik

4.6 Ücretler

4.7 Gizlilik

4.8 Müşteri odaklı yaklaşım

4.9 Hesap verebilirlik

4.10 Sürekli iyileştirme

5 Şikâyetleri ele alma çerçevesi

5.1 Taahhüt

5.2 Politika

5.3 Sorumluluk ve yetki

6 Planlama ve Tasarım

6.1 Genel

6.2 Hedefler

6.3 Faaliyetler

6.4 Kaynaklar

7 Şikâyetleri ele alma prosesinin çalıştırılması

7.1 İletişim

7.2 Şikâyetin alınması

7.3 Şikâyetin takip edilmesi

7.4 Şikâyetin alındığının bildirilmesi

7.5 Şikâyetin ilk değerlendirmesi

7.6 Şikâyetlerin araştırılması

7.7 Şikâyetlere cevap verme

7.8 Kararın bildirilmesi

7.9 Şikâyetin kapatılması

8 Sürdürme veya iyileştirme

8.1 Bilginin toplanması

8.2 Şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi

8.3 Şikâyetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet

8.4 Şikâyetleri ele alma prosesinin izlenmesi

8.5 Şikâyetleri ele alma prosesinin tetkiki

8.6 Şikâyetleri ele alma prosesini yönetimin gözden geçirmesi

8.7 Sürekli iyileştirme