Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı kavramı Türkiye’de son on yılda gelişme göstermiştir. Yerli ve Yabancı kuruluşlar Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyetlerini giderek yoğunlaştırmaktadırlar. 2013 ve 2014 yıllarını değerlendirdiğimizde Yönetim Danışmanlığı uygulamalarımızda öne çıkan liderlik kavramının önemine değinmek istiyorum. Çünkü iki yıl boyunca gerçekleştirdiğim faaliyetleri değerlendirdiğimde müşterilerime daha çok liderlik eğitimi verdiğimi hatırlıyorum. Bu nedenle bu yazımda liderlik konusunu ve yönetim danışmanlığı tecrübelerime dayanarak sizlere aktarmak istiyorum.

Yönetim Danışmanlığı

 

LİDERLİK (LEADERSHIP):

 

‘The process of achieving results through the work of others.’

 

Liderlik başkaları aracılığıyla hedefe ulaşabilme sürecidir, lider sevk ve idare bilmeli, hedefe giden yolda işleri kendisi yapmamalı, çalışanı yönlendirmeli, insanlar da bundan haz duymalıdır. Bu her alanda böyledir, ailede, futbol takımında. Herşeyi kendimiz yapmamalıyız, yönlendirmeliyiz. Örneğin çok çalıştığı, her işe koşturduğu, gece 11 saatlerinde çıktığı için söylenen bir genel sekreterin bundan şikayet etmesi kendi hatasının bir sonucudur.

 

Yönetim Danışmanlığı

Liderler Ne Yapıyor?

WHAT DO LEADERS DO:

Establish Direction: vision of the future and how to arrive there.

 

  • Vizyon, gelecekte olacak birşeyi bugünden alınacak kararlarla denetlemektir. Vizyon olmazsa strateji de olmaz. Gelecekte de var olmak için vizyon belirlemek gerekir, fakat vizyon belirsiz ve çok spesifik olmamalıdır. Örneğin birüniversitenin vizyonu eğitimde ve araştırmada mükemmelliyet merkezi, 150 yıldır geleceğin hizmetinde olması bunu da geçmişten kopmadan yapmasıdır. Kök atide olmalıdır. Dünyada ilk 100 üniversite arasına girmek çok spesifik bir vizyon olacaktır fakat hedef ilk 100 olabilir. Hedef delege edilirse başarılı olur, hedef daha elde edilebilir, sonuca odaklı, zaman boyutunda ve ulaşılabilir olmalıdır. Türkiye’de hedefi delege etmek lazım, akıllı yöneticiler ölçülebilir hedefler koyar ve onları delege ederler.
  • Müşteri ve çalışanı ihmal eden vizyon olamaz, tüm paydaşlar memnun edilmeli, hissedarlar, yönetici, çalışan ve çevre gibi. Bu şekilde paydaşlar aynı hedef doğrultusunda toplanır.
  • Pratik olmayan, uygulanamayan vizyondan sonuç elde edilemez.

 

Girdi                Süreç  Çıktı

  • 20.yy.:Feedback mekanizması işler ve çıktıya bağlıdır.
  • 21.yy.da Feedforward süreci vardır, ileriyi besleme mekanizması işler, girdi ile sürece bağlıdır.