İnovasyon, Yenilik

İnovasyon, Yenilikİnovasyon, Yenilik

İnovasyon, Yenilik

Yaratıcılık Kıvılcımını Ateşlemek İçin Edinilmiş Tecrübelerinizi Paylaşın

Geliştirme metotlarının zorunluluğu ve gelişimi yeni bir kavram değildir. 2010 Yılı QP dergisi W. Edwards Deming in meşhur;

Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKO Döngüsü)’nün tarihini ve gelişimini incelemiştir. PUKO döngüsünün çıkış noktası, yeni bir bilgi seviyesine ulaşabilmek için tasarlanan 17. Yüzyıl tümevarımsal çıkarımı ve 1939 yılında Shewhart Döngüsü olarak adlandırılan pragmatizmin etkisi ile deneyselcilik ile bağlantılı çıkmıştır.

Son olarak PUKO döngüsü içerisinde süreç geliştirme aşamalarında öğrenmenin önemi ortaya çıkmıştır. PUKO üzerinde araştırma yapan kişiler sistemin güncel olduğunu ve gelişmeye devam ettiğini dile getirmişlerdir.
2000 Yılında Han Van Loon W. Edwards Deming’in sistemine eklemede bulunmuştur. Sistemin adı STARS

S- Set Goals

T-Think

A-Act

R-Review

S-Supply İmprovements

 

Sistemi Türkçeleştirecek olursak;

Hefeleri koy

Düşün

Uygula

Gözden geçir

Gelişmeleri destekle

 

Loon’a göre STARS sistemi PUKO sistemi ile ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor. PUKO ile ilgili olmayan çalışanlar için uygulama ve kontrol kısmında oluşabilen yorum farklılıkları STARS sistemi ile daha anlaşılır noktada.

Daha sonraki yıllarda 4 P denilen yeni bir sistem daha ortaya çıkmıştır.

Prepare,

Perform,

Perfect and

Progress

 

Sistemi Türkçeleştirecek olursak; 4 P

Hazırlan

Uygula

Mükemmelleştir

İşle

Üretim ve hizmet süreçlerinde etkin sonuçlar almak için 4 P sistemi kullanılabilir 4 P sisteminin belirgin çıktılar verdiği uzmanlar tarafından dile getirilmiştir.

4 P uygulayıcılarına göre PDSA (PUKO) sadece kabul edilebilir çıktılara doğru sizi götürür ancak sizi mükemmelliğe taşımaz.

PDSA (PUKO) döngüsüne son zamanlarda yeni bir ilave daha yapılmıştır.

PDSA-X Döngüsü Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al ile sürerken Önlem Al kısmından sonra ilave bir X getirilmiştir. X Export yani edilmiş bilginin transferi anlamına gelmektedir. Bu aşamada PDSA-X sistemi kurum genelinde jeografik ve zamansal mükemmelliği ve bütünsel işbirliğinin izlenmesini amaçlar. Sistem toplumsal inovasyonu teşvik eder. (Community-driven innovation) Ssitem farklı gelişim sistemlerinin tetiklenmesine yardımcı olur. PDSA-X uygulamaları ile edinilen bil diğer çalışanların kullanabilmeleri için geride bırakılır (kalıcı hafıza süreci). Çok gizli datalar ile çalışsanız dahi bilginin uygun olarak iletilmesi konusunda düşünmeniz gerekir.

PDSA-X Aşağıdaki aşamaları içerir;

 

 • Plan, Herhangi bir değişimi planla veya görevleri gelişim esnasında test et.
 • Do, Uygula. Değişimi uygula. Değişimin küçük ölçekte uygulanması tavsiye esilmektedir.
 • Study, Kontrol Et. Sonuçları değerlendir. Ne öğrenildiğini değerlendir. Yanlış gerçekleşen durumlar nelerdir?
 • Act, Önlem Al. Değişimi sisteme entegre et. Değişimi ya terk et yada iyileştirme döngüsü içerisine al.
 • Export, Dönüştür. Hikayenizi anlatın. Edinilmiş tecrübenizi diğer çalışanların faydalanabileceği şekilde kurumsal hafızaya aktarın. Tecrübelerinizi uygularken bazı konuları unutabilirsiniz, aynı durumu diğer çalışanların yaşamamaları için kurumsal hafızanın oluşturulması çok önemlidir. Örneğin hafızanızı kayıt altına almak için bir blog oluşturabilirsiniz. Yıllar sonra bu kaynaktan birçok kişinin faydalandığını görebilirsiniz. Yaşayarak edindiğiniz tecrübeyi aktarmanın birçok farklı yolu vardır.

 

Edinilmiş Tecrübelerin Aktarımı

 • Tecrübelerinizi toplantı ve organizasyonlarda paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi yıllık kalite kongrelerinde paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi internet üzerindeki paylaşım portallerinde paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi dergi ve yayınlarda paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi oluşturacağınız blog aracılığıyla paylaşabilirsiniz.
 • Soru ve yanıtlarınızı blog ve forumlarda paylaşabilirsiniz.
 • Edinilmiş tecrübelerin paylaşılmasının diğer güzel yanı aktarılmış tecrübeler sizi zamanda yolculuğa çıkarabilir. Çok geçmişte yazdığınız bir bilgi bugün dünyanın başka bir bölgesinde birilerinin işine yarayabilir.
 • Herhangi bir ortama kaydettiğiniz kırıntı niteliğindeki bir bilgi insanlara faydalı olabilir.