İso 9001 Eğitimi

İso 9001 Eğitimi Türkiyede 120 civarında belgelendirme kuruluşu ve 1000’nin üzerinde danışmanlık firması tarafından verilmektedir.

Günümüz piyasa koşullarında şirketler için olmazsa olmaz belge niteliği kazanmış olan İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının uygulanmasına yönelik kuruluşların ölçeklerine ve özelliklerine göre birçok farklı uygulama metodu izlenmektedir.

İso 9001 Eğitimi hangi konuları içerir?

Birçok farklı kuruluş tarafından verilen eğitimleri incelediğimizde genel anlamda eğitimlerin içeriğinin benzer olduğu  görülmektedir.

 • Eğitim standardın tarihçesi ve gelişimi ile başlar.
 • İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının kapsamı ve içeriği hakkında genel bilgiler verilir.
 • Standardın uygulanması için gerekli koşullar dile getirilir. Burada en önemli konu standardın uygulamasının kuruluş ve şirketlerin “stratejik bir kararı” olması zorunluluğudur.
 • Standart içerisinde atıf yapılan diğer iso standartlarından bahsedilir.
 • İso standardı ile ilgili terim ve tarifler hakkında bilgi verilir.
 • Son olarak standart maddeleri üzerinden gidilerek, maddeler hakkında gerekli açıklamalar yapılarak katılımcılara sektörleri ile ilgili benzer uygulamaları hatırlatılır. Burada eğitmen tecrübesi sonucu birçok farklı sektörden gerçek uygulama örnekleri vermelidir.

Eğitimler;

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Sistem Eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, İso 9001 Eğitimi, İso Kalite Eğitimi, Yönetim Sistemleri Eğitimi şeklinde adlandırılmaktadır.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri temel olarak 5 bölümden oluşur.

 1. Dördüncü bölüm “Kalite Yönetim Sistemi” Bu bölümde Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için gerekli şartlar verilir. Gerekli şartlar yönetim ve yönetim temsilcisi tarafından oluşturularak kuruluşum tüm kademelerine kadar indirgenmelidir. Yönetsel şartlara ilave olarak standart dokümantasyon şartları getirir.
 2. Beşinci bölüm “Yönetimin Sorumluluğu” Bu bölüm sırasıyla Yönetim sorumluluğu, Yönetimin taahhüdü, Müşteri odaklılık, Kalite politikası, Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması, Sorumluluk, yetki ve iletişim, Yönetimin gözden geçirmesi konularının nasıl tasarlanması gerektiği hakkında bilgiler verir.
 3. Altıncı bölüm “Kaynak yönetimi” Bu bölümde Kaynakların yönetilmesine yönelik koşulları anlatır. “Kaynak yönetimi” İnsan ve altyapı kaynaklarının sağlanması, gerekli çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik stratejileri tarif eder.
 4. Yedinci bölüm “Ürün/Hizmet Gerçekleştirme”. Standardın yedinci bölümü üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinde izlenmesi gereken yolları tanımlar. Ürün/Hizmet Gerçekleştirme süreci; Ürün gerçekleştirmenin planlanması, Müşteri ile ilişkili prosesler, Tasarım ve geliştirme, Satın alma, Üretim ve hizmetin sağlanması, İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü başlıkları altında tarif edilir.
 5. Sekizince ve son bölüm “Ölçme, analiz ve iyileştirme” metodlarını tanımlar. “Ölçme, analiz ve iyileştirme”; Genel, İzleme ve ölçme, Uygun olmayan ürünün kontrolü, Veri analizi, İyileştirme altbaşlıkları ile tarif edilir.

İso 9001 Eğitimi; yönetimin sahiplenmesi, çalışanların katılımı, gerçeğe uygulanabilirlilik ile doğru orantılı olarak başarıya ve amacına ulaşır.