ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

 • Kalite Politikası organizasyonun amacına uygun olmalıdır.
 • Koşulları karşılama ve sürekli iyileşme taahhüdünü içermelidir.
 • Kuruluşun her kademesinde anlaşılmış ve uygulanmakta olmalıdır. Kalite Politikası kurum içerisindeki tüm fonksiyonlara iletilerek anlaşılması sağlanmalıdır.
 • Uygunluğun sürekliliği açısından periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
 • Kalite Politikası mutlaka üst yönetim tarafından belirlenerek onaylanmalıdır.
 • Politika Kalite Yönetim sisteminin sartlarına uyulma ve şartların iyileştirilmesi konusunda taahütleri içermelidir.
 • Politika hedeflerin oluşturulmasına ve gözden geçirilmesine yönelik çerçeve vazifesi görmelidir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi YönetiminTaahhüdü Bölüm 5.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-YönetiminTaahhüdü- Bölüm 5.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

 

 • Müşterilerden gelen şartları ve yasal şartları karşılamanın önemi tüm organizasyon çapında duyurulmalı, çalışanlar tarafından uygulanması sağlanmalıdır.
 • Kalite politikası oluşturulmalı.
 • Kalite hedeflerini belirlenmeli.
 • Gözden geçirme toplantıları düzenlenmeli.
 • İhtiyaç duyulan kaynaklar tahsis edilmelidir.

 

 

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bu başlık altında İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, temel maddeleri, İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında genel bilgiler, prensipler, başlıklar hakkında bilgiler verilecek ve İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir? sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır.