Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS
Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Günümüz şartlarında Emniyet Yönetim Sistemi şirketler için olmazsa olmaz bir gereklilik durumuna gelmiştir. Bazı otoriteler çeşitli sektörlere Emniyet Yönetim Sistemini uygulama zorunluluğu getirmektedir.

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sisteminin etkin uygulanabilmesi için öncelikle Emniyet Kültürünün oluşturulması gerekir. Emniyet Kültüründe çalışanlar özgür olarak, ceza almadan raporlama yapabilmelidirler. Çalışanlar bu konularda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Adil kültür yaklaşımı Emniyet kültürünün en önemli bileşenidir.

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Süreçler kısıtlı bilgi ile hazırlandığından operasyonu garanti altına almayabilir bu nedenle tehlike analizleri ile süreçler sürekli revize edilmelidir.

Yaşanılan kazalar her zaman buz dağının sadece görünmeyen yüzüdür. Emniyet Yönetim Sistemi buzdağının görünmeyen yüzünü önceden tespit edebilecek şekilde tasalanmalı ve uygulanmalıdır.

Emniyet Yönetim Sistemi EmYS

Emniyet Yönetim Sisteminin sorumlu yöneticisi genelde genel müdürlerdir. Emniyet Yönetim Sisteminin uygulanmasından tüm seviyede çalışanlar ortak sorumludur. Emniyet Yönetim Sisteminin etkin uygulanabilmesi için tüm seviyede çalışanlar için sorumluluklar tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Yöneticiler de bu sorumlulukların uygulandığını garanti almak durumundadırlar. Tehlikeli durumların raporlanması yöneticiler tarafından desteklenmelidir. Emniyet Yönetim Sistemi EmYS için gerekli tüm eğitim prosesleri tasarlanmalı ve çalışanların farkındalığı arttırılmalıdır.

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Emniyet Yönetim Sistemi SMS nedir?

Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) nedir?

Emniyet Yönetim Sistemi, günlük işlerin yapılışı esnasında etkin olarak karar almanızı sağlayan işletme genelindeki risk tabanlı süreçler dizisidir.

Emniyet Yönetim Sistemi sürekli olarak geliştirmek amacıyla imkanlar en üst düzeye çıkarılmalıdır.

Emniyet Yönetim Sisteminin kilit süreçleri aşağıdaki gibidir;

–          Tehlikenin belirlenmesi: İşletmeniz ile ilgili tehlikeleri tanımlama methodu

–          Olay Raporlama: Emniyet verilerinin edinilme süreci

–          Risk Yönetimi: Riskleri değerlendirbilmek e risk kontrollerini uygulamak için standart bir yaklaşım yöntemi

–          Performans Ölçme: İşletmenin emniyet hedeflerinin başarıya ulaşıp ulaşmadığının analiz edilmesi için yönetim araçları

–          Kalite/Emniyet Güvencesi: İşletmenin emniyet performansının sürekli olarak geliştirilmesini destekleyen kalite yönetim ilkeleri üzerine kurulu süreçler

 

Emniyet Yönetim Sisteminin içinde sorumluluk ve görevler nelerdir?

Sorumlu Müdür: Emniyet Yönetim Sistemini kurmak, SMS’in verimli bir şekilde çalışıyor olması için sistemi korumak ve desteklemek için gerekli kaynağı ayırmak zorundadır.

Yönetim: Kendi alanlarında SMS süreçlerini uygulamak, devam ettirmek ve SMS’e bağlı kalmakla sorumludur.

Personel: Tehlikeleri tanımlamak ve raporlamakla sorumludur.

 

Emniyet Yönetim Sistemi İşletmelere hangi faydaları getirir?

 

Daha bilgili karar verme imkanı sağlar

Kaza risklerini azaltarak emniyeti arttırır

Maliyetlerde düşüş verimlilikte artışla sonuçlanacak daha iyi kaynak planlaması sağlar

Ortak kültürü güçlendirir.

Ortak durum tespiti yapar.

 

Verimli bir SMS ile işletmelerde ne tür özellikler ortaya çıkar?

Emniyet performans hedeflerine ulaşmak için yönetimin her kademesinde idari sorumluluk oluşur.

SMS’nin ne olduğunun ve neyi başarması gerektiği ile ilgili yol haritasının çıkarılması.

Ceza gerektirmeyen şeffaf kapsamlı işletme genelinde açık iletişimin kurulmuş olduğu bir uygulama ve SMS’i sürekli geliştirmek için çaba sarf eden bir kurum kültürü.

 

SMS ne yapar?

 

Mevcut işlemlere dayanır, kuruluşunuz için esnek bir düzenleyici çerçeve uyarlayarak diğer yönetim sistemleri ile entegre olur.