Sistem ve Süreç Denetçileri

Sistem ve Süreç Denetçileri

Sistem ve Süreç Denetçileri

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının güncellenen yeni versiyonu ile ilgili birçok soru almaktayız. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı olan İso 9001:2015 versiyonunun içereceği değişiklikler tüm kalite çevreleri tarafından merakla beklenmektedir. Aslına bakarsanız tasalak standart 2014 mayıs ayında yayınlandı. Ayrıca standart hangi süreçlerin dokümante edilmesi gerektiğini tarifleyen bir doküman değildir. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kuruluşlara yönetsel kontrol sağlayan, riskleri minimize den ve uygun olmayan ürünün engellenmesine hizmet eden bir kılavuzdur. Yönetim kontrolleri kalite kontrol, denetim, kayıtların izlenmesi gibi yöntemlerle yapılabilir. Kontrol veya denetim kriteri ise ilgili kuruluşun oluşturduğu temel kurallara bağlıdır. Bu kurallar yazılı veya akış biçiminde olmalıdır. İso 19011:2011 Standardı 7.2.3 maddesi Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ile ilgili gerekliliği tanımlamaktadır. İso 19011:2011 Yönetim Sistemi Denetimi Kılavuzu Yönetim Sistemi Denetçileri için olması gereken jenerik bilgi ve yetkinlikleri kapsar.

Sistem ve Süreç Denetçileri

İso 19011:2011 Yönetim Sistemi Denetimi Kılavuzuna göre denetçiler;

Uzmanların görüşlerini dikkate alma ve değerlendirme konusunda yeterli olmalıdır.

Denetim için kullanılan örnekleme metodolojisinin sonuçlarının ve uygunluğunun anlaşılması konusunda bilgili olmalıdırlar.

Denetime bağlı risklerin varlığının anlaşılması konusunda bilgili olmalıdırlar.

Farklı yönetim sistemleri arasındaki etkileşim ve sinerjinin farkında olmalıdırlar.

Her bir yönetim sistemi standardının kendine özgü gerekliliklerinin farkında olmalıdırlar.

Gerekliliklerin anlaşılması özellikler önemlidir özellikle kafa karıştıran durumların yaşandığı anlarda. Deneyimlerimize göre bu tip durumlar kuruluşların denetim ekibi arasında sıkça yaşanmaktadır. Yönetim Sistemi Standartları jenerik olduğundan ve her sektöre veya her ölçekteki kuruluşa uygun olmak durumundadır. Bu nedenle deneticiler veya denetim yöneticileri standartlardan farklı çıkarımlar yapabilmektedirler.

Sistem ve Süreç Denetçileri hangi yetkinlikte olmalıdır?

Denetçilerin yetkinliklerinin ayrıştırılabileceği en önemli husus bilgi ve anlama yeterliliğidir. Çoğu kuruluşta İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri karşılanmaktadır. Fakat en önemli sorun gerekliliğin hangi oranda karşılandığıdır. Aklımda kalan bir hikayeyi anlatmak gerekirse Yönetim Sistemi Denetimi değerlendirmesi için gittiğim firmaların biri İso 9001 belgesini işletmekteydi ancak değerlendirme safhasında firmada önleyici faaliyetlere ait kayıt göremedim. Ardından denetim raporlarını istedim. Yılda 40 denetimin yapıldığını ve denetimlerin hiç birinde uygunsuzluk olmadığını gördüm. Sizce bu firma İso 9001 belgesini nasıl aldı? Daha sonra önleyici faaliyetlere ait iz bulabilmek için müşteri şikayetlerini istedim. Cevap olarak hiç müşteri şikayeti olmadığı yanıtını aldım. Bu da bana gayet ilginç gelmişti. İşte bilmek ve anlamak arasındaki fark bu noktada gizlidir. Her kurum bir şekilde iso 9001 gerekliliklerini karşılayabilir ancak karşılama kriteri ayrı bir değerlendirme konusudur. Sonuçta her proses kendi içerisinde planla-uygula-kontrol et- önlem al döngüsü çerçevesinde sürekli iyileştirme çevrimin tamamlamalıdır.

Değişimi anlamak

Sistem ve Süreç Denetçileri hangi yetkinlikte olmalıdır?

Kalite profesyonelleri kalite, gelişim, varyasyon, süreç, risk, kontroller ve problemlerin nasıl çözüleceği konularını anlamalıdırlar. Eksikliklerimizi biliyoruz ancak önemli olan bu eksikliklerimizi nasıl gidereceğimizdir. Netice olarak kimsenin elinde sihirli değnek yoktur. Ancak burada söylememiz gereken bilgi ve bilmenin yeterli olmadığı gerçeğidir. Çalışanlarınızı ve arkadaşlarınızı temel yetkinliklerin edinilmesi noktasında baskılayın. Hedeflediğiniz aşamaya gelene kadar tüm fırsatları değerlendirmeye çalışın.

Son olarak yinelemek istediğimiz. Bilmek yeterli değil önemli olan anlamaktır.