Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

 

Risk Yönetimi

Günümüz global ekonomisinde Risk Yönetimi faaliyetleri zorunluluk haline gelmiştir. Risklerini önceden öngöremeyen veya risklerini etkin olarak yönetemeyen kuruluşların ciddi kayıplar yaşadığına hepimiz birlikte şahit olmaktayız. Bu nedenle artık organizasyonlar riskleri ve risklerin organizasyona etkilerin açık tartışma formatında değerlendiren Risk Yönetimi Sistemi kurmak gibi bir zorunluluk ile karşılaşmışlardır.

Risk Türleri:

 1. Stratejik Riskler
 2. Operasyonel Riskler
 3. Uyum Riskleri
 4. Organizasyonel Riskler

 

Risk Yönetimi Araçları:

 1. Risk Değerlendirmesi
 2. Çevre Kontrolü
 3. Kontrol Faaliyetleri
 4. Enformasyon ve İletişim
 5. İzleme Faaliyetleri

Risk Yönetimi Kapsamı:

 • Risk yönetimi metoduna genel bakış sağlayarak genel araçların yönetilmesi garanti altına alınmalıdır.
 • Risk Yönetimi ile ilgili örnek uygulama sağlamak.
 • ISO 9001 Risk yönetimi konularına genel bakış sağlayabilmek.

Risklerin ortadan kaldırılması en basit anlamda risk analizi sonucunda ortaya çıkan risklerin etkilerine göre değerlendirilerek azaltılması veya ortadan kaldırılması faaliyetidir.

Yeni ürün tasarımı esnasında Risk Yönetimi oldukça önemlidir. Üretim veya hizmet sunumu öncesinde hata yapılması aslında hizmet veya ürünün müşteriye ulaştıktan sonra önlenmesinden çok daha faydalıdır. Zira müşteri memnuniyetsizliğinin telafisi çok daha zordur.

Ticari Faaliyetler ve Risk Yönetimi

Ticari Faaliyetlerin uzun vadeli stratejilerinin olması gerekmektedir. Uzun vadeli stratejilerinin gerçekliliği ve uygulanabilirliği Risk Yönetimi süreçlerinin başarısı ile doğrudan ilgilidir. Uzun vadeli strateji geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar. Yarının ticaretinin başarısı uzun vadeli stratejinin etkinliği ile bağlantılıdır.

Risk Yönetimi Faaliyetlerini Etkileyen Diğer Riskler

Risk Yönetimi süreci ile doğrudan bağlantılı diğer riskler dış riskler. Dış risklerinde iç risk gibi değerlendirilmesi gerekir. Dış risklere odaklanmak için tedarikçi ve ürün, hizmet ve hammadde sağlayıcı kuruluşlara ve çevreye odaklanmak gerekir.

Risk Yönetimi Faaliyetleri kısa vadede maliye doğuruyor gibi görünsede aslında uzun vadede karlılığı ve verimliliği olumlu etkilemektedir.

 

Risk Yönetiminin Faydaları

 • İş riskleri minimize edilir
 • Kayıplar azaltılır
 • İş kazaları azaltılır
 • Çevre tahribatı düşürülür
 • Atık yönetimi ile verimlilik arttırılabilir
 • Verimliliğe olumlu katkı sağlar
 • Kurum kültürü pekişir ve çalışanların aidiyet duygusu artar
 • Çalışanlar için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır
 • Rekabete olumlu katkı sağlar
 • Karlılığı arttırır

 

 

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ve Risk Maliyetlerinin Azaltılması

Risk Yönetimi uluslararası literatürde “Risk and uncertainty” yani Risk ve Belirsizlik olarak adlandırılır. Uncertainty kavramı olasılık olarak da nitelenmektedir.

Yapılan tüm çalışmalar ve yönetim araştırmaları risk ve belirsizlikleriz ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Eğer yapılan işlerde risk ortaya çıkmasaydı müdür ve yöneticilere gerek olmazdı. Eğer her şey kesin ve öngörülebilir olsaydı yönetilmesi gereken herhangi bir iş olmayacaktı.

Risk üzerine bir fiyat belirlenebilen bir durumdur.

Belirsizlik ise ölçülemeyen risk veya olasılıktır.

Risk Yönetimi

Kuruluşlar iki durum arasında karar veririler;

 1. Riskten kaçınan kuruluşlar
 2. Riski tolere eden kuruluşlar

Risk Yönetimi ve Risk Seviyeleri

Risk Yönetim dört adet risk kategorisi tanımlar bular risk kabulü, riskin transferi, riskin azaltılması ve ikinci aşamada yine riskin azaltılmasıdır. Şekilde görüleceği üzere organizasyonlar belirlenen veya ortaya çıkarılan risklere karşı dört yol ile karşılık verirler.

 1. Riskin Kabulü

Düşük önem ve olasılığı aza olan risklerin kabul edilmesi çoğu zaman organizasyonlar için en mantıklı karadır. Pazar payını arttırma kararı veren bir firmanın online yazılımına yönelik tehdit ve riskleri kabul etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

 

 1. Risk Transferiveya Engellenmesi

 

Organizasyonlar eğer isterlerse riskleri tümden ortadan kaldırma yoluna gidebilirler. Örneğin ilaç şirketleri hukuki dava olasılığı ve insan sağlığı etkenlerinden dolayı riskleri tamamen ortadan kaldırmayı hedef alırlar. Buna alternatif olarak bazı kuruluşlar risklerini üçüncü taraf sigorta kuruluşları veya servis sağlayıcılara transfer edebilirler.

 

 1. Riskin Azaltılması (Altsağ)

Etkisi ve olasılığı yüksek olan risklere karşı önleyici faaliyetler uygulama yoluyla yapılan tekniktir.

 

 • Risk transferi veya engellenmesi faaliyetleri aşağıdaki süreçleri içerir;
 • Uygun tasalanmış ürünler
 • Uygun tasalanmış prosesler
 • Uygun tasalanmış üretim alanları
 • Uygunluk Yönetimi
 • Önleyici Faaliyet Yönetimi
 • İş çeşitlendirme, yaygınlaştırma, genişletme
 • İhtiyaç olmayan katma değersiz süreçlerin ortadan kaldırılması

 

 1. Riskin Azaltılması (üst sol)

Olasılığın yüksek etkinin düşük olduğu risklere yönelik yapılan önleyici faaliyetlerdir. Söz konusu riskler önleyici faaliyetler ile de azaltılabilir. Risklerin azaltılması faaliyetlerinde organizasyonlar risk seviyesine göre risk azalma maliyetlerini dengelemelidirler. Risk azalmak için kullanılacak harcama riskin ortaya çıktığı durumda oluşturacağı maliyetten daha düşük olmalıdır.

 

Risk Yönetimi

 

Risk seviyesi genel olarak aşağıdaki gibi belirlenir.

Risk Seviyesi=olasılık*şiddet

 

Son olarak söylemek istediğim konu riski ve olasılığı kavramış ve bu konudaki farkındalığı yüksek olan yöneticiler çalıştıkları organizasyonları daha iyi yönetirler.

www.kaliten.com

 

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi
Risk Yönetimi

Büyük Organizasyonlar Risk Yönetiminin Uygulanması Konusunda Daha Eğilimli

 

Bu yıl yayımlanan üç adet Risk Yönetimi raporu aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarmıştır.

 

 

 • Organizayonlar küçük işletmelere kıyasla Risk yönetimi sistemlerinin uygulanması ve kurumsal risklerin azaltılması konusunda daha fazla eğilmektedirler ve gerekli aksiyonları gerçekleştirmektedirler.
 • Yetenek eksikliği nedeniyle Risk Yönetim Sistemleri bazı risklerle karşı karşıyadır.
 •  Risk Yönetimi konusunda uzman yöneticilerin istihdamı genele yayılmaktadır.
 • Otoriteler Risk Yönetimi ve Risk Bakış açısının kazandırılması konusunda kurumlara destek vermektedirler.
 • Yapılan araştırmalar kurumların Risk Yönetiminden sorumlu yöneticilerin genelde üst düzey yöneticiler olduğu ve raporlamaları direk olarak Genel müdüre yaptıklarını ortaya çıkarmıştır.
 • Araştırmaya katılanların %63’ünün tam veya parçalı entegre risk yönetim sistemi uygulamaktadır. Risk Yönetim Sistemi uygulayan kurum sayısı 2011 yılına göre hafif artış göstermektedir. Araştırmaya katılanların %20’si ise 2014 yılında Entegre Risk Yönetim Sistemi uygulamayı planlamaktadırlar.
 • Deloitte firmasının yaptığı araştırmaya göre önümüzdeki yıllarda kurumlar etkin global risk yönetimi süreçlerinin tasarlanmasını teşvik edecekler. Ayrıca kuruluşlar organizasyonları genelinde risk kültürünün oluşturulması için gerekli faaliyetleri yürütecekler.