Çevresel Tehlike İso 18001-2007 Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk ve Etki Kavramları

Çevresel Tehlike İso 18001-2007 Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk ve Etki Kavramları

Çevresel Tehlike İso 18001:2007 Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk ve Etki Kavramları

Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlemdir. Tehlike ve risklerin mevcut kontrol yöntemlerinin dışında tanımlanmalıdır.

Örnek;

 • Su kullanımı
 • Elektrik kullanımı
 • Yakıt kullanımı
 • Tehlikeli madde depolama
 • Radyoaktif madde kullanımı
 • Deprem sel
 • Fırtına

Çevre Boyutu, Çevresel Risk, İso 14001:2004

Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerin veya hizmetlerin bir elemanıdır.

Örnek;

 • Doğal kaynak kullanımı
 • Atık su oluşumu
 • Tehlikeli atık oluşumu
 • Gürültü oluşumu
 • Tehlikeli madde sızıntısı
 • Yangın

Çevresel Etki İso 14001:2004

Kısmen veya tamamen bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişikliktir.

Olumlu çevresel etkiler;

 • Su tasarrufu
 • Elektrik tasarrufu
 • Yakıt tasarrufu
 • Kağıt tasarrufu
 • Hammadde tasarrufu
 • Emisyonların azaltılması
 • Gürültünün azaltılması
 • Kokunun azaltılması
 • Çevrenin yeşillendirilmesi

Olumsuz çevresel etkiler;

 • Hava kirliliği
 • Su kirliliği
 • Toprak kirliliği
 • Gürültü kirliliği
 • Koku kirliliği

Çevresel Tehlike, Boyut (Risk) Etki İlişkisi

Tehlike Boyut (Risk) Çevre Çevresel etki
Su kullanımı Doğal kaynak kullanımı, atık su oluşumu Çevre Doğal kaynakların tükenmesi
Elektrik kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Yakıt kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Kağıt kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Madeni yağ kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Bitkisel yağ kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Pil kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Atık oluşumu Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, toprak kirliliği
Akü kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Atık oluşumu Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, toprak kirliliği
Araç lastiği kullanımı Doğal kaynak kullanımı Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, toprak kirliliği