Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi faaliyetleri için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Adım 1;

Risk değerlendirme ekiplerinin oluşturulması

Adım 2;

Ekipler tarafından birimler/alanlarda yapılan faaliyetlerin işlemlerin tanımlanması

Çevre ve İSG Risklerinin Değerlendirilmesi

Adım 3;

Risk değerlendirme ekip üyeleri tarafından bilgi toplanması

Adım 4;

Çevre ve İSG Risklerinin Tanımlanması

Çevre ve İSG Risklerinin Değerlendirilmesi

Tehlike ve risk tanımlamanın İki önemli tekniği vardır.

 1. Gözlem
 2. Çalışanların görüşlerinin alınması

 

Adım 5;

Risklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi

Çevresel riskler için tanımlanan her bir çevresel riskin yaratabileceği etkiler tanımlanır.

İSG Riskleri için tanımlanan her bir İSG riskinin yaratabileceği etkiler tanımlanır.

Adım 6;

Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

Örnek Yöntem;

5X5 Matris Yöntemi

 Risk Değerlendirmesi

Adım 7;

Yasal ve Diğer Şartların Belirlenmesi

Adım 8;

Mevcut Risk Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

Adım 9;

Risklerin Kabul Edilebilir Olup Olmadıklarına Karar Verilmesi

Adım 10;

İlave Aksiyona Karar Verilmesi

Çevresel risk kontrol hiyerarşisi

 1. Tehlikenin ortadan kaldırılması
 2. Riskin kaynağında azaltılması
 3. Geri kazanım/geri dönüşüm
 4. Uygun şekilde bertaraf

İSG Risk Kontrol Hiyerarşisi

 1. Tehlikenin ortadan kaldırılması
 2. Riskin kaynağında azaltılması
 3. Kişilerin tehlikeden uzak tutulması
 4. Tehlikenin çembere alınması
 5. Çalışanların riske maruziyetlerinin azaltılması
 6. İş sisteminin iyileştirilmesi
 7. Kişisel koruyucu donanım ve diğer tedbirler

Adım 11;

Planların uygulamasının izlenmesi

Risk değerlendirmesinin dokümante edilmesi

 

Adım 12;

Risk değerlendirmelerinin Yenilenmesi