ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Bölümler

TSE EN ISO 9001 standardı temel bölümleri şağıdaki kategorilerden oluşur, Kalite Yönetim Sistemi standardı temel olarak 8 maddede incelenir.

Kapsam
2. Atıf yapılan standartlar
3. Terimler ve tarifler
4. Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5. Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
6. Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı
7. Ürün gerçekleştirme
7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
7.3 Tasarım ve geliştirme
7.4 Satın alma
7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
8. Ölçme, analiz ve iyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4 Veri analizi
8.5 İyileştirme

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bu başlık altında İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, temel maddeleri, İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında genel bilgiler, prensipler, başlıklar hakkında bilgiler verilecek ve İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir? sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır.